Підручник Фізика 7 клас - Бойко М.П. - 2015 рік

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 2. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА Й ФІЗИЧНІ ТІЛА

У природі (живій і неживій) постійно відбуваються різні зміни. Сонце сходить і заходить — ніч змінює день. Під час грози раз за разом спалахують блискавки й гуркоче грім. Дерева навесні вкриваються зеленим листям. Високо в небі пролітає літак. Натиснувши кнопку на пульті, ми вмикаємо телевізор.

Усі зміни, які відбуваються в природі, називають явищами природи.

У кожній науці використовують слова або словосполучення, які є назвами певних понять, — терміни. Ви вже вживали математичні терміни «графік», «фігура», «формула», знаєте, що в українській мові й літературі означають такі слова, як «підмет», «речення», «суфікс», «вірш» та ін. У фізиці також є свої терміни. Одне із найзагальніших понять, яким користується фізика, — поняття матерія. Під матерією у фізиці розуміють усе, що існує в природі, незалежно від того, відомо нам про його існування, чи ні.

Зміни, що відбуваються в природі, — це прояв руху матерії. У небі пролітає літак, падає крапля дощу, повз берег пропливає човен, до школи йде учень. В усіх цих випадках ми бачимо, що з часом змінюються положення літака відносно хмари і дощової краплі щодо шибки вікна, учень наближається до школи.

Явища, які ми сприймаємо як рух різних предметів і їх частин одна відносно одної, називають механічними явищами.

Рух матерії для нас може бути невидимим: висихають калюжі після дощу, закипає вода в чайнику, плавиться сталь у мартенівській печі, сонячне проміння нагріває землю. Такі явища називають тепловими. Теплові явища пов’язані зі змінами в мікросвіті — невидимим рухом атомів, молекул, їх випромінюванням.

З настанням темряви ми вмикаємо світло. Дія електричних приладів — наслідок руху і взаємодії електричних зарядів, носіями яких є елементарні частинки — ще менші утворення ніж молекули й атоми. У цьому разі ми маємо справу з електричними явищами. Блискавка — один з проявів електричних явищ, які відбуваються у природі (мал. 1.1).

7klas_3.files/image005.jpg

Мал. 1.1

7klas_3.files/image006.jpg

Мал. 1.2

З електричними явищами тісно пов’язані магнітні явища. Магнітна стрілка компаса змінює орієнтацію, якщо поряд розмістити дріт і пропустити крізь нього електричний струм. Магнітні явища набувають великого значення для роботи електричних двигунів, широко використовуваних у побуті, промисловості та на транспорті. Одним з проявів електричних і магнітних явищ у природі є полярні сяйва (мал. 1.2).

Веселка після дощу (мал. 1.3), блакить неба, зображення на екрані в кінотеатрі, гра кольорів на крилах метелика і поверхні компакт-диска є проявами світлових явищ (мал. 1.4).

Усі ці явища вивчає фізика, тому їх і називають фізичними явищами.

7klas_3.files/image007.jpg

Мал. 1.3

7klas_3.files/image008.jpg

Мал. 1.4

Явища, що відбуваються в природі, взаємопов’язані, адже це прояви руху матерії. Струм, що протікає по спіралі електричної лампочки (електричне явище), спричинює її розжарення (теплове явище) й випромінювання світла (оптичне явище). Унаслідок грозового розряду повітря нагрівається й швидко розширюється, тому ми чуємо грім. Вивчаючи різні явища, фізики з’ясовують причину їх походження і зв’язок між ними.

У фізиці широко використовують термін фізичне тіло або просто тіло. Наприклад, якщо досліджують загальні особливості механічного руху, то не має значення, яке тіло буде рухатися. Камінь, м’яч, яблуко чи будь-який інший предмет, який кинули вгору або під кутом до горизонту, уповільнюватимуть свій рух, а досягнувши найвищого положення, почнуть падати зі зростаючою швидкістю. Вивчаючи такі рухи, фізики кажуть: тіло кинуто вертикально вгору або тіло кинуто під кутом до горизонту. Рухи космічних кораблів, що доставляють космонавтів на міжнародну космічну орбітальну станцію, і кораблів, які привозять їм нові вантажі, підпорядковуються одним і тим самим законам.

Однаковим за своєю природою є нагрівання алюмінієвої або сталевої сковорідки. Тому термін тіло у фізиці означає будь- який предмет, коли вивчають механічні теплові чи інші явища, які відбуваються за їх участю. Прикладами фізичних тіл є камінь, жайворонок, корабель, вода в казанку, газ у балоні, автомобіль, повітряна кулька і повітря у ній, Земля.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що розуміють під фізичним явищем?

2. Що таке матерія?

3. Які види фізичних явищ ви знаєте?

4. Наведіть два-три приклади механічних, теплових, електричних, оптичних явищ, які ви спостерігали протягом дня.

5. Вкажіть приклади фізичних тіл, якими ви користувалися на уроці фізики, вдома під час обіду, які бачили, йдучи до школи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити