Підручник Фізика 7 клас - Бойко М.П. - 2015 рік

ВСТУП

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 1. ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. ЗВ’ЯЗОК ФІЗИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

§ 2. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА Й ФІЗИЧНІ ТІЛА

§ 3. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 4. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ

§ 5. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ. АТОМИ І МОЛЕКУЛИ

§ 6. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

§ 7. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ У РІЗНИХ АГРЕГАТНИХ СТАНАХ

§ 8. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ. ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

§ 9. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ

§ 10. ІСТОРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ

§ 11. ВИДАТНІ ВЧЕНІ-ФІЗИКИ

§ 12. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ

Розділ 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 13. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ТІЛО ВІДЛІКУ. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ

§ 14. МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА. СИСТЕМА ВІДЛІКУ

§ 15. ТРАЄКТОРІЯ

§ 16. ШЛЯХ. ПЕРЕМІЩЕННЯ

§ 17. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ШВИДКІСТЬ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ

§ 18. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХУ І ЧАСУ РІВНОМІРНОГО РУХУ

§ 19. РІВНЯННЯ РУХУ. ГРАФІКИ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ

§ 20. НЕРІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ НЕРІВНОМІРНОГО РУХУ

§ 21. РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ

§ 22. КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ

§ 23. МАЯТНИКИ

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

§ 24. ЯВИЩЕ ІНЕРЦІЇ. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА

§ 25. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

§ 26. МАСА ТІЛА

§ 27. ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

§ 28. СИЛА

§ 29. СИЛА - ВЕКТОР. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СИЛИ

§ 30. СИЛА ТЯЖІННЯ

§ 31. ВАГА ТІЛА. НЕВАГОМІСТЬ

§ 32. СИЛА ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА

§ 33. ВИМІРЮВАННЯ СИЛ. ПРУЖИННІ ДИНАМОМЕТРИ

§ 34. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА

§ 35. ТЕРТЯ. СИЛА ТЕРТЯ. КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

§ 36. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ

§ 37. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ НА ПОВЕРХНЮ. СИЛА ТИСКУ

§ 38. ТИСК РІДИН

§ 39. ТИСК ГАЗІВ

§ 40. ЗАКОН ПАСКАЛЯ

§ 41. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ

§ 42. ЗАСТОСУВАННЯ СПОЛУЧЕНИХ ПОСУДИН В ТЕХНІЦІ

§ 43. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК

§ 44. МАНОМЕТРИ

§ 45. БАРОМЕТРИ

§ 46. НАСОСИ

§ 47. ВИШТОВХУВАЛЬНА СИЛА В РІДИНАХ І ГАЗАХ. ЗАКОН АРХІМЕДА

§ 48. ПЛАВАННЯ ТІЛ

§ 49. СУДНОПЛАВСТВО. ПОВІТРОПЛАВАННЯ

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРІЯ

§ 50. МЕХАНІЧНА РОБОТА

§ 51. ПОТУЖНІСТЬ

§ 52. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ. ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ

§ 53. КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ

§ 54. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

§ 55. МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

§ 56. ВАЖІЛЬ. УМОВА РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ

§ 57. БЛОКИ

§ 58. “ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО МЕХАНІКИ

§ 59. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ

§ 60. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД) МЕХАНІЗМІВ

§ 61. ПЕРПЕТУУМ-МОБІЛЕ

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити