Підручник Фізика 7 клас - Сиротюк В.Д. - Генеза 2015 рік

ВСТУП

Фізика є природничою наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу явищ навколишнього світу. У процесі вивчення фізики ви засвоїте основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства.

У 7-9 класах ви опануєте суть основних фізичних понять і законів, оволодієте науковою термінологією, основними методами наукового пізнання та алгоритмами розв’язування фізичних задач, отримаєте початкові уявлення про фізичну картину світу.

У початковій школі на уроках з різних предметів ви ознайомилися з проявами фізичних явищ природи, засвоїли початкові відомості з фізики, оволоділи елементарними навичками пізнання природи. На уроках природознавства ви дізналися багато цікавого з тем: людина як жива істота (нормальні умови життєдіяльності - температура, вологість, тиск, земне тяжіння, зір, слух, тактильні дії, довжина кроку тощо); мій будинок (умови побуту, побутові прилади, житлова енергетика тощо); моя вулиця, моє місто (рух транспорту); моя планета - Земля (Сонячна система, Земля і Місяць, освоєння космосу тощо).

На уроках фізики ви навчитеся пояснювати фізичні явища і процеси, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити висновки. Ви вмітимете опрацьовувати наукову інформацію (знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети). Також навчитеся розрізняти фізичні величини, їх одиниці; розв’язувати задачі на відтворення основних формул; здійснювати математичні дії; самостійно розв’язувати задачі й виконувати вправи, обґрунтовуючи обраний спосіб їх розв’язання.

У процесі виконання лабораторних робіт ви навчитеся планувати і проводити досліди, а саме: складати план досліду й визначати найкращі умови його проведення; обирати необхідне обладнання і вимірювальні прилади, збирати дослідні установки чи електричні схеми, раціонально розміщувати прилади, неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час проведення досліду; визначати мету й об’єкт спостереження, встановлювати характерні риси плину фізичних явищ і процесів, виділяти їхні суттєві ознаки; користуватися вимірювальними приладами і мірами, тобто визначати ціну поділки шкали приладу, її нижню і верхню межі, визначати покази приладу; знаходити значення величин; готувати звіт про проведену роботу, записувати значення фізичних величин.

Уроки фізики будуть проводитися в спеціально обладнаному приміщенні — фізичному кабінеті (мал. 1).

Сучасні кабінети оснащено обладнанням, необхідним для проведення демонстраційних і фронтальних дослідів, виконання лабораторних робіт; демонстраційним столом для вчителя і робочими столами для учнів; шафами для зберігання приладів та інших засобів навчання, дидактичних матеріалів; класною і мультимедійною дошками, комп’ютером і мультимедійним проектором. До столів підведено напругу 36—42 В.

Мал. 1

Під час знаходження у фізичному кабінеті необхідно дотримуватися таких правил безпеки життєдіяльності:

1. Будьте уважні, дисципліновані, обережні, чітко виконуйте вказівки вчителя.

2. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

3. Розміщуйте прилади, матеріали та інше обладнання так, щоб уникнути їх падіння.

4. Обережно користуйтеся скляним посудом, щоб не розбити його. Не виймайте термометри з посудини металевими інструментами.

5. Не пробуйте рідину, яка використовується в дослідах, на смак, не розливайте її на стіл.

6. Не тримайте на робочому місці предмети, не потрібні для виконання завдання.

7. Користуючись гострими предметами, намагайтеся не травмувати руки або інші частини тіла.

8. Усі дрібні предмети беріть тільки пінцетом.

9. Не кладіть на шальки терезів брудні, мокрі, гарячі та сипкі тіла.

10. Перед тим як приступити до виконання лабораторної роботи, старанно вивчіть її опис, з’ясуйте хід її виконання.

11. Під час складання електричних кіл, перемикання в них та їх демонтажу джерела струму повинні бути вимкнені.

12. Не вмикайте джерела струму без дозволу вчителя.

13. Стежте, щоб ізоляція дротів була не пошкодженою, а на кінцях дротів були наконечники, які потрібно добре затискати клемами.

14. Виявивши несправність в електричних пристроях, які знаходяться під напругою, терміново повідомте вчителя або вимкніть джерело струму.

15. Користуючись лінзами, не торкайтеся їх поверхні руками, щоб не залишати на склі потожирових плям.

16. Не приносьте в кабінет небезпечних предметів або предметів, які не стосуються уроків фізики.

17. У випадку травмування терміново звертайтеся до вчителя — він надасть вам допомогу.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Для чого потрібно вивчати фізику?

2. Що потрібно мати у фізичному кабінеті для проведення уроків?

3. Яких правил потрібно дотримуватися в кабінеті фізики?Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити