Підручник Фізика 7 клас - Сиротюк В.Д. - Генеза 2015 рік

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

§1. ЩО ВИВЧАЄ ФІЗИКА

§2. ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ДОСЛІДИ. НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

§3. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА

§4. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ

§5. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

§6. РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

§7. БУДОВА РЕЧОВИНИ

§8. МОЛЕКУЛИ

§9. АТОМИ. ЙОНИІ

§10. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ МОЛЕКУЛ

§11. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

§12. ІСТОРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ

§13. ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ

Роздiл 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§14. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ

§15. ТІЛО ВІДЛІКУ. СИСТЕМА ВІДЛІКУ. МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА

§16. ТРАЄКТОРІЯ. ШЛЯХ. ПЕРЕМІЩЕННЯ

§17. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РІВНОМІРНИЙ РУХ. ШВИДКІСТЬ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОМІРНОГО РУХУ

§18. РІВНЯННЯ РУХУ. ГРАФІКИ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ

§19. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ НЕРІВНОМІРНИЙ РУХ. СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ НЕРІВНОМІРНОГО РУХУ

§20. РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ

§21. КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ. АМПЛІТУДА КОЛИВАНЬ. ПЕРІОД КОЛИВАНЬ. МАЯТНИКИ

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

§22. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ЯВИЩЕ ІНЕРЦІЇ

§23. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. МАСА ТІЛА

§24. ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

§25. СИЛА

§26. СИЛА ТЯЖІННЯ

§27. СИЛА ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА. ВАГА ТІЛА. НЕВАГОМІСТЬ

§28. ДИНАМОМЕТРИ. ВИМІРЮВАННЯ СИЛ

§29. ТЕРТЯ. СИЛИ ТЕРТЯ. КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

§30. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА СИЛ

§31. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ НА ПОВЕРХНЮ. СИЛА ТИСКУ

§32. ТИСК РІДИН І ГАЗІВ. ЗАКОН ПАСКАЛЯ

§33. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ

§34. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ

§35. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК. БАРОМЕТРИ

§36. МАНОМЕТРИ

§37. РІДИННІ НАСОСИ

§38. ВИШТОВХУВАЛЬНА СИЛА. ЗАКОН АРХІМЕДА

§39. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§40. МЕХАНІЧНА РОБОТА

§41. ПОТУЖНІСТЬ

§42. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ ТА ЇЇ ВИДИ

§43. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

§44. МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

§45. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

§46. МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ

§47. «ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО» МЕХАНІКИ. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ МЕХАНІЗМІВ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС

СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ

ВІДПОВІДІ ДО РУБРИКИ «ЩО Я ЗНАЮ І ВМІЮ РОБИТИ»

ВІДПОВІДІ ДО РУБРИКИ «ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС»

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ СВОЄ НАВЧАННЯ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити