Підручник Фізика 8 клас - П.Ф. Пістун - Богдан 2016 рік

Розділ І ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Основне у розділі І «Теплові явища»

1. Основні властивості і будова твердих тіл, рідин та газів.

Агрегатні стани речовини

Твердий

Рідкий

Газоподібний

Об'єм

Зберігають об’єм

Зберігають об’єм

Займають об'єм посудини

Форма

Зберігають форму

Приймають форму посудини

Приймають форму посудини

Рух молекул

Коливальний відносно вузлів кристалічної ґратки

Коливальний, зі зміною положення рівноваги

Поступальний

2. Основні величини, які характеризують теплові явища.

Величина

Позначення

Визначення

Одиниця

Температура

t

Фізична величина, що характеризує стан теплової рівноваги системи тіл і є мірою середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок речовини.

С

Внутрішня

енергія

U

Фізична величина, яка дорівнює сумі кінетичної енергії теплового руху частинок, з яких складається тіло, і потенціальної енергії їх взаємодії.

Дж

Кількість

теплоти

Q

Фізична величина, значення якої дорівнює зміні внутрішньої енергії тіла в процесі теплообміну без здійснення роботи

Дж

3. Способи зміни внутрішньої енергії.

4. Основні величини, що характеризують теплові властивості речовин.

Величина

Позначення

Визначення

Одиниця

Зв’язок з іншими величинами (формула)

Питома

тепло

ємність

с

Фізична величина, яка дорівнює кількості теплоти, яку необхідно надати тілу з масою 1 кг для нагрівання його на 1 °С.

с =

4~h

Питома

теплота

плавлення

Фізична величина, яка дорівнює кількості теплоти, необхідної для перетворення 1 кг кристалічної речовини при температурі плавлення в рідину тісї ж температури.

=

Питома

теплота

паро

утворення

L

Фізична величина, що дорівнює кількості теплоти, яку потрібно надати речовині з масою 1 кг для перетворення її з рідкого стану в газоподібний за температури кипіння.

L =

5. Рівняння теплового балансу.

У теплоізольованій системі тіл при теплообміні кількість теплоти Q1, яку віддають всі тіла, що охолоджуються, дорівнює кількості теплоти Q2, яку одержують всі тіла, що нагріваються:

Q1 = Q2.

6. Теплові двигуни — це пристрої, які здійснюють механічну роботу за рахунок внутрішньої енергії палива.

Принцип дії теплового двигуна:

7. Величини, що характеризують паливо, теплові двигуни.

Величина

Позначення

Визначення

Одиниця

Зв'язок з іншими величинами (формула)

Питома теплота

згоряння палива

Q

Фізична величина, що показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні палива з масою 1 кг

q =

Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна (ККД)

Відношення виконаної двигуном роботи А до кількості теплоти Q1, отриманої ним від нагрівана

%

п = ∙ 100%

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити