Підручник Фізика 8 клас - П.Ф. Пістун - Богдан 2016 рік

Розділ ІІ ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМ

§29. Електричне коло

✓ Які умови існування електричного струму?

1. Будь-яка електрична установка, в якій існує електричний струм, повинна бути замкнута, тобто утворювати замкнуте електричне коло. Електричне коло може складатися з наступних елементів:

1) джерело струму; 2) провідники; 3) споживачі (лампочка, дзвінок, електричні нагрівальні прилади, електродвигуни тощо); 4) прилади для керування електричним струмом (ключ, вимикач, кнопка й т. ін.).

Як приклад розглянемо найпростіше електричне коло (рис. 92). Воно складається з джерела струму, ключа, який може замикати або розмикати коло, лампочки і провідників. Лампочка загоряється тільки тоді, коли ключ замкнутий.

Рис. 92

2. Слід уточнити, що в колі за напрямок електричного струму прийнято напрямок руху позитивних частинок від позитивного полюса джерела струму до негативного. Він вибраний умовно — про це домовилися між собою фізики. Це сталося дуже давно, коли ще погано знали природу електричного струму. Так прийнято вважати і зараз.

3. Подивіться ще раз на рисунок 92. Якщо кожен раз малювати електричні кола, то робота буде надто трудомісткою. Тому ввели умовні позначення для основних елементів електричних кіл. У таблиці 12 наведені ці умовні позначення, і в подальшому ми будемо ними користуватися.

Креслення, на яких в умовних позначеннях зображені з'єднання електричних приладів, називаються схемами.

Таблиця 12

Подивіться уважно на рисунок 93, на якому зображена схема найпростішого електричного кола, і порівняйте його з рисунком 92. На схемі зображені з’єднання елементів, які використані ири побудові електричного кола, намальованого на рис. 92.

Рис. 93

Запитання для самоперевірки

1. Що таке електричне коло?

2. З яких елементів складається електричне коло?

3. Яке призначення джерела струму в електричному колі?

4. Який напрямок прийнято за напрямок електричного струму в колі?

5. Що означає: «коло замкнуте»; «коло розімкнуте»?

1. Накресліть схему електричного кола, що складається з акумулятора, вимикача і дзвінка.

2. На рисунку 94 зображено електричне коло. З яких елементів складається це коло? Що є джерелом струму, а що — споживачем електричної енергії? Як буде направлений струм при замкнутому ключі?

Рис. 94

3. Намалюйте схему електричного кола, зображеного на рисунку 94. Укажіть напрямок струму при замкнутому ключі

4. Розгляньте схему електричного кола, зображену на рисунку 95. Назвіть елементи цього кола. Перекресліть схему в зошит і вкажіть напрям струму при замкнутому ключі.

Рис. 95

Робота з комп’ютером

Вивчіть матеріал уроку і виконайте запропоноване в електронному додатку завдання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити