Підручник Фізика 8 клас - П.Ф. Пістун - Богдан 2016 рік

Розділ ІІ ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Основне у розділі II «Електричні явища. Електричний струм»

1. Електризація - процес набуття тілами електричного заряду.

2. Електричний заряд — це фізична величина, яка е мірою взаємодії заряджених частинок.

3. Існують два види електричних зарядів, що мають протилежні знаки: позитивний (+) та негативний (-).

4. Тіла, що мають електричні заряди однакового знака (однойменні), взаємно відштовхуються, а тіла, що мають електричні заряди протилежного знака (різнойменні), взаємно притягуються.

5. Найменший (елементарний) негативний заряд має електрон е = -1,6 ∙ 10-19 Кл, найменший позитивний заряд має протон q = 1,6 ∙ 10-19Кл.

6. Основні закони електростатики.

Назва

Математичний вираз

Формулювання

Межі застосування

Закон збереження

Електричного заряду

q1+ q2 + q3+ …+qn = const

Алгебраїчна сума електричних зарядів тіл у замкнутій системі залишається сталою

Замкнута система

Закон Кулона

F = k

Сила взаємодії двох точкових нерухомих зарядів у вакуумі прямо пропорційна добутку модулів зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними

Заряди точкові, нерухомі

7. Електричне поле — це вид матерії, що існує довкола заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші заряджені тіла або частинки.

Зображають електричне иоле за допомогою силових ліній електричного поля.

8. Електричний струм — упорядкований рух заряджених частинок. Умови існування електричного струму: наявність вільних електрично

заряджених частинок, наявність електричного поля.

9. Дії електричного струму.

Назва

Прояв

Застосування

Теплова

Нагрівання провідників

Нагрівальні прилади, освітлення

Магнітна

Виникає навколо провідників із струмом

Електромагніти, електродвигуни

Хімічна

Проявляється при протіканні електричного струму через рідкий провідник

Отримання чистих металів, посріблення, хромування і т.д.

10. Основні фізичні величини

Фізична

величина

Позначення

Одиниця

вимірювання

Формула для визначення

Прилад

для вимірювання

Сила струму

І

А

I =

Амперметр (включається в коло послідовно)

Напруга

V

В

U =

Вольтметр (включається в коло паралельно)

Опір

R

Ом

R = p

Потужність

електричного

струму

Р

Вт

P = UI

Ватметр

Робота електричного струму

А

Дж, кВт ∙ год

A = UIt

Лічильник електричної енергії

11. Основні закони:

- закон Ома: I = ;

— закон Джоуля-Ленца: Q = І2Rt.

12. З'єднання провідників.

13. Закон Фарадея для електролізу:

m = kq = kIt.

14. Електричний струм у газах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити