Підручник Фізика 8 клас - П.Ф. Пістун - Богдан 2016 рік

ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИХ ЗАДАЧ

Завдання 2. 4*. 64,4 °F; 14,4 °R.

Завдання 3. 3*. 10,8 см.

Завдання 6. 4*. 600 Дж. 5*. 2,4 Дж.

Завдання 8. 3. 1680 кДж. 4. 62500 кДж. 5. 250 Дж/кг . °С. 6. 0,2 кг.

Завдання 10. 5. 7,8 ∙ 106 Дж. 6. 5,25 ∙ 105 Дж.

Завдання 13. 5. 2,3 ∙ 107 Дж. 6. 44,7 кДж.

Завдання 14. 1. 5 кг. 2. 0,1 кг.

Завдання 15. 1. 2,7 ∙ 108 Дж. 2. З кг. 3. 250 кг. 4. 35 г.

Завдання 16. 4. 40%. 5. 33%.

Завдання 17. 4. 20%.

Завдання 18. 3. 33%; 25%.

Завдання 19. 7.«-»; відсутній; «-».

Завдання 21. 1. 7 протонів і 7 електронів.

Завдання 23. 1. 10 см. 3. 2,3 ∙ 10-8 Н.

Завдання 30. 5. 0,4 А. 6. 5,63 ∙ 1019 електронів.

Завдання 31. 2. 440 В.

Завдання 32. 2. Другий; 10 Ом; 100 Ом. 3.70 Ом. 4. 15 Ом. 5. 2,5 Ом; 7,5 Ом.

Завдання 33. 2. Зменшиться у 2 рази. 3. 0,26 Ом. 4. ≈18,2 м. 5. 0,12 В.

Завдання 34. 1. 0,16 ММ2.

Завдання 35. 2. 26 Ом. 3. 18 В; 15 В; З В. 4. 4,4 В. 5. 0,2 А; 5,6 В.

Завдання 36. 3. ≈21 А. 4. 300 Ом; 1,2 А; 0,4 А.

Завдання 37. 2. 1080 кДж. 3. 0,264 кВт ∙ год. 6. І1 > І2; R1 < R2. 7. 2,72 Вт; потужність зменшиться. 8. Р1 < Р2

Завдання 38. 1. 540 кДж. 3. 64%.

Завдання 39. 2. ≈3,2 г. 3. ≈606 МДж.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити