Підручник Фізика 8 клас - П.Ф. Пістун - Богдан 2016 рік

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Абсолютна похибка

Агрегатні перетворення

Агрегатні стани речовини

Акумулятор

Аморфний стан

Ампер (одиниця вимірювання)

Амперметр

Ампер А.

Аніони

Анод

Б

Броун Р.

Броунівський рух

В

Ватметр

Випаровування

Випромінювання

Відносна похибка

Внутрішня енергія

Вольт

Вольта А.

Вольтметр

Г

Газовий розряд

— —самостійний

— —несамостійний

Гальвані Л.

Гальванічний елемент

Д

Двигун внутрішнього згоряння

— —дизельний

— —карбюраторний

Джерело електричного струму

Джоуль (одиниця вимірювання)

Джоуль Д.

Дифузія

Діелектрик

Діелектрична проникність середовища

Дія електричного струму

— —теплова

— —хімічна

— —магнітна

— —механічна

Е

Електризація

— через вплив

Електрична взаємодія

— напруга

— стала

— схема

Електричне коло

— поле

Електричний струм Електричний заряд

— —індукований

— —негативний

— —позитивний

Електричний опір Електричні явища Електроліз Електроліт

Електролітична дисоціація

Електрон

Електроскоп

Електростатична індукція Електротравма Електрофорна машина Електрохімічний еквівалент речовини

З

З’єднання провідників

— —послідовне

— — паралельне

Закон Джоуля-Ленца

— електролізу Фарадея

— збереження електричного заряду

— Кулона

— Ома Запобіжник

І

Іон негативний

— позитивний Іонізація газу

К

Калориметр

Катіони

Катод

Кипіння

Кількість теплоти Коефіцієнт корисної дії

Конвекція

Конденсація

Коротке замикання

Кристалізація

Кристалічна ґратка

Кристалічні тіла

Крутильні терези

Кулон (одиниця вимірювання)

Кулон Ш.

Л

Ленц Е.

М

Магазин опорів

Максвелл Д.

Малиновський А.

Мертві точки

Монокристал

Н

Нагрівальний елемент

Нагрівач

Наелектризовані тіла

Нанокристали

Наноматеріали

Нанотехнології

Напівпровідник

Напруженість електричного поля

Насичена пара

Нейтрон

Ненасичена пара

Непряме вимірювання

Ніхром

П

Парова турбіна

Пароутворення

Питома теплоємність

— — теплота згоряння палива

— —пароутворення

— —плавлення

Питомий опір

Плавлення

Полікристал

Потужність електричного струму

Провідник

Протон

Р

Резерфорд Е.

Рекомбінація

Реостат

Рівняння теплового балансу

Рікке К.

Робота електричного струму

Робоче тіло

Розряд тліючий

— іскровий

— дуговий

— коронний

Розширення лінійне

— об’ємне

С

Сила струму

Силові лінії електричного поля

Струм насичення

Стюарт Т.

Т

Танігучі Н.

Температура

— кипіння

— кристалізації

— плавлення

Температурна шкала Реомюра

— — Фаренгейта

— — Цельсія

— — Кельвіна

Температурний коефіцієнт лінійного розширення

Теплова рівновага

Теплове розширення

Тепловий двигун

Тепловий рух

Теплообмін

Теплопередача

Теплопровідність

Термодинаміка

Термодинамічна система

Термоелемент

Толмен Р.

Томсон Д.

Точковий заряд

Ф

Фарадей М.

X

ХолодильникВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити