Підручник Фізика 8 клас - П.Ф. Пістун - Богдан 2016 рік

ПЕРЕДМОВА

Розділ І ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

§1. Тепловий рух молекул

§2. Температура

§3. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

§4. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин та газів

§5. Внутрішня енергія

§6. Способи зміни внутрішньої енергії

§7. Види теплообміну

§8. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

§9. Будова твердих тіл. Кристалічні і аморфні тіла

§10. Плавлення і твердіння кристалічних речовин

§11. Наноматеріали

§12. Випаровування і конденсація

§13. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні та конденсації

§14. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу

§15. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива

§16. Принципи роботи теплових двигунів

§17. Двигун внутрішнього згоряння

§18. Парова турбіна. Теплові двигуни і охорона навколишнього середовища

Основне у розділі І «Теплові явища»

Розділ ІІ ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§19. Електричні явища. Електричний заряд

§20. Подільність електричного заряду

§21. Будова атома

§22. Електризація тіл. Закон збереження заряду

§23. Закон Кулона

§24. Електричне поле. Силові лінії електричного поля

ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМ

§25. Електричний струм. Дії електричного струму

§26. Провідники, напівпровідники та діелектрики

§27. Струм у металах

§28. Джерела струму

§29. Електричне коло

§30. Сила струму. Амперметр

§31. Електрична напруга. Вольтметр

§32. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола

§33. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу

§34. Реостати

§35. Послідовне з’єднання провідників

§36. Паралельне з’єднання провідників

§37. Робота й потужність електричного струму

§38. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади

§39. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу

§40. Електричний струм у газах

§41. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями

Основне у розділі II «Електричні явища. Електричний струм»

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ФІЗИЧНОМУ КАБІНЕТІ

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ (СІ)

ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИХ ЗАДАЧ

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити