Підручник Фізика 8 клас - В.Д. Сиротюк - Генеза 2016 рік

ЮНІ ДРУЗІ!

Розділ 1 ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

§ 1. ТЕПЛОВИЙ РУХ. ТЕМПЕРАТУРА ТІЛА. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

§ 2. РОЗШИРЕННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ

§ 3. РОЗШИРЕННЯ РІДИН

§ 4. РОЗШИРЕННЯ ГАЗІВ

§ 5. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗМІНИ. ТЕПЛООБМІН

§ 6. ВИДИ ТЕПЛООБМІНУ

§ 7. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ

§ 8. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС

§ 9. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ

§ 10. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ

§ 11. ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ РЕЧОВИНИ

§ 12. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ РІДИН. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ

§ 13. ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА

§ 14. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ

§ 15. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ В МЕХАНІЧНИХ І ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСАХ

§ 16. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД) ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА

Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§ 17. ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ТІЛ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД

§ 18. ДВА РОДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДІВ. ДИСКРЕТНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

§ 19. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

§ 20. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ТІЛ

§ 21. ЗАКОН КУЛОНА

§ 22. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 23. ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО І ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

§ 24. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ

§ 25. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. НАПРЯМОК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 26. СИЛА СТРУМУ. АМПЕРМЕТР

§ 27. ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА. ВОЛЬТМЕТР

§ 28. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР ПРОВІДНИКІВ. ОДИНИЦІ ОПОРУ

§ 29. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРІДНОЇ ДІЛЯНКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

§ 30. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ВІД ЙОГО ДОВЖИНИ, ПЛОЩІ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ТА МАТЕРІАЛУ. РЕОСТАТИ

§ 31. ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

§ 32. ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

§ 33. РОБОТА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 34. ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 35. ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА

§ 36. СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

§ 37. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РОЗЧИНАХ І РОЗПЛАВАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

§ 38. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ. САМОСТІЙНИЙ І НЕСАМОСТІЙНИЙ РОЗРЯДИ

§ 39. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ І ПРИСТРОЯМИ

ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС

СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ

ВІДПОВIДІ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ

ПРЕДМЕТНО-ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити