Підручник Фізика 8 клас - А. М. Сердюченко - Освіта 2016 рік

Розділ 1. Внутрішня енергія Теплообмін

ЧАСТИНА І. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Конспект теоретичного матеріалу

• Теплові явища в природі пояснюються внутрішньою будовою речовин і змінами в тепловому русі хаотичного руху мікрочастинок речовини. Енергію руху і взаємодії частинок, із якої складається тіло, називають внутрішньою енергією.

• Внутрішня енергія може передаватися від більш нагрітого тіла до менш нагрітого до встановлення теплової рівноваги. Стан теплової рівноваги тіл характеризується температурою. Температура (t) — фізична величина.

• Температура — фізична величина, яка є мірою середньої кінетичної енергії хаотичного руху молекул і атомів даного тіла та характеризує інтенсивність їх теплового руху.

• У стані теплової рівноваги у всіх тіл системи температура однакова.

• Термометри — прилади, що вимірюють температуру тіл, які знаходяться в стані теплової рівноваги. Для вимірювання температури існують різні шкали, найбільш поширена шкала Цельсія. У цій шкалі визначено дві реперні точки: за 0 °С прийнято температуру танення льоду або замерзання води, за 100 °С — температуру кипіння води при нормальному тиску.

• Речовина може перебувати в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому, газовому. Речовина в кожному агрегатному стані має фізичні властивості, які пояснюють внутрішньою будовою речовини.

• Тверді тіла, рідини і гази під час нагрівання розширюються і скорочуються під час охолодження.

• Внутрішню енергію тіла можна змінити двома способами: виконанням роботи і теплопередачею. Якщо механічну роботу виконує саме тіло, то його внутрішня енергія зменшується, а якщо зовнішні сили виконують роботу над тілом — його внутрішня енергія збільшується. Теплопередача може здійснюватися трьома шляхами: теплопровідністю, конвекцією, випромінюванням.

• Теплопровідність — перенос енергії від більш нагрітих ділянок тіла до менш нагрітих в результаті руху і взаємодії мікрочастинок тіла. Під час теплопровідності речовина не переноситься.

• Конвекція — перенесення енергії струменями газу або рідини. Конвекція буває природна і вимушена.

• Випромінювання — вид передачі енергії тепловим промінням. Будь-яке тіло за температури, більшої від абсолютного нуля, випускає теплове проміння, це випромінювання то сильніше, що вища температура тіла.

• Зміну внутрішньої енергії можна обчислити, знаючи, від чого ця зміна залежить. Кількість теплоти Q — це величина, на яку змінюється внутрішня енергія тіла під час теплопередачі. Одиниця кількості теплоти — 1 Дж.

• Питома теплоємність речовини — фізична величина, яка показує кількість теплоти, яку потрібно надати речовині масою 1 кг для зміни її температури на 1 °С (за нагрівання або охолодження тіла).

• О = cm∆t — формула для розрахунку кількості теплоти, що потрібна для нагрівання або охолодження тіла масою т на зміну температури ∆t.

Дай відповіді на запитання.

1. Чому ріки і озера нагріваються сонячним промінням повільніше, ніж суша?

2. Чому залізні печі швидше нагрівають приміщення, ніж цегляні, але не так довго залишаються теплими?

3. Чому брудний сніг весною розтає швидше, ніж чистий?

Вибери правильну відповідь.

1. Який вид теплопередачі не супроводжується переносом речовини?

• Тільки випромінювання.

• Тільки теплопровідність.

• Випромінювання і конвекція.

• Випромінювання і теплопровідність.

2. Яким способом передається енергія від Сонця до Землі?

• Тільки випромінюванням.

• Тільки конвекцією.

• Тільки теплопровідністю.

• Випромінюванням і тепло провідністю.

3. Питома теплоємність міді дорівнює 400 . Що це значить?

• Для нагрівання 400 кг міді на 1 °С треба витратити кількість теплоти 1 Дж.

• Для нагрівання 1 кг міді на 1 °С треба витратити кількість теплоти 400 Дж.

• Для нагрівання 1 кг міді на 400 °С треба витратити кількість теплоти 1 Дж.

• Для нагрівання 400 кг міді на 1 °С треба витратити кількість теплоти 400 Дж.

4. Яка кількість теплоти виділяється при остиганні шматка сталі масою

200 г від 30 до 10 °С? Питома теплоємність сталі дорівнює 500 .

• 200 Дж.

• 200 кДж.

• 2 кДж.

• 20 кДж.

Розв’язування задач

1. Яку кількість теплоти необхідно передати латунній деталі масою 500 г, щоб нагріти її від 20 до 120 °С? Питома теплоємність латуні 400 .

2. У стальній каструлі масою 0,4 кг нагрівають 3 л води від 10 °С до кипіння. Яку кількість теплоти треба передати каструлі з водою? (Значення питомої теплоємності сталі і води візьми із таблиці 8 у підручнику.)

3. У мідному казанку масою 200 г знаходиться 1,5 л води за температури 20 °С. До якої температури нагріється казан з водою, якщо йому передали кількість теплоти 447 кДж? (Значення питомої теплоємності міді і води візьми із таблиці 8 у підручнику.)

Орієнтовні теми навчальних проектів до розділу 1

1. Унікальні властивості води

2. Енергозбережувальні технології

3. Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити