Підручник Фізика 8 клас - А. М. Сердюченко - Освіта 2016 рік

Розділ 3. Електричне поле

ЧАСТИНА II. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

§ 22. Електроскоп. Провідники і непровідники електрики

Думки вголос

Я вивчу будову і дію приладу для проведення дослідів з електризації тіл. Зможу назвати речовини, які є провідниками і непровідниками електрики.

Для вивчення явища електризації тіл існує прилад, який називають електроскоп (мал. 88):

1. Металевий корпус.

2. Скло.

3. Металевий стрижень з кулькою на кінці.

4. Паперові смужки.

5. Ізолятор.

Чим більший заряд передається стрижню електроскопа, тим на більший кут розійдуться смужки (однойменні заряди відштовхуються). За кутом розходження смужок можна дізнатися, збільшився чи зменшився заряд.

Інший вид подібного приладу називається електрометр (мал. 89). У ньому смужки замінені металевою стрілкою, на склі є шкала з поділками, корпус металевий. За шкалою можна судити про величину електричного заряду.

Якщо до зарядженого електроскопа чи електрометра доторкнутися рукою, електричні заряди від електроскопа перейдуть на тіло людини, потім у землю — і електроскоп розрядиться. Отже, заряджене тіло розряджається, якщо його з’єднати з землею металевим дротом. Але якщо заряджене тіло з’єднати з землею скляною або ебонітовою паличкою, то розрядження не відбудеться.

Висновок. За властивістю проводити електричні заряди речовини умовно поділяють на провідники і непровідники (діелектрики або ізолятори) електрики.

Провідники електрики: всі метали, земля, водні розчини солей і кислот, тіло людини, розплави металів і деяких солей.

Непровідники електрики (діелектрики або ізолятори): гума, скло, ебоніт, фарфор, шовк, капрон, пластмаса, повітря.

Мал. 88. Шкільний електроскоп

Мал. 89. Електрометр

Мал. 90. Планетарна модель будови атома (а), модель будови кристалічних ґрат металу (б)

Більшість речовин у природі не є абсолютними провідниками або ізоляторами. Серед них є велика група речовин, які мають дуже важливі для науки і техніки властивості, їх називають напівпровідниками (кремній, германій, індій тощо).

Пояснення різної провідності електрики дають знання про будову атома (мал. 90, а, б). Ми знаємо, що до складу атома входять позитивно заряджені частинки — протони (у складі ядра) і негативно заряджені частинки — електрони. За звичайних умов в тілі кількість протонів і електронів однакова, тому сумарний заряд тіла дорівнює нулю.

У провідниках є велика кількість вільних заряджених частинок, які хаотично рухаються в тілі і за певних умов можуть рухатись спрямовано (у металах це вільні електрони).

У діелектриках (ізоляторах) електрони міцно зв’язані зі своїми атомами і не можуть вільно рухатись.

Підсумки

• Явище електризації тіл можна досліджувати за допомогою електроскопа і електрометра.

• Речовини за властивістю проводити електрику поділяють на провідники і діелектрики.

• У металах є вільні електрони. Цим пояснюється їх електропровідність.

Перевір свої знання

1. Як показати на досліді, що одні тіла є провідниками, а інші — ні?

2. Чому електроскоп розряджається, якщо до кульки стрижня доторкнутися пальцем?

3. Чому стрижень електрометра роблять металічним?

4. Чому ізольований заряджений електроскоп з часом розряджається?

5. Для чого до корпусу автоцистерни, яка перевозить паливо, прикріпляють ланцюг, частина якого має тягнутися поверхнею землі?

6. Є два заряджені електроскопи. Визнач, однойменно чи різнойменно вони заряджені, маючи металеву дротину і пластмасову лінійку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити