Підручник Фізика 8 клас - А. М. Сердюченко - Освіта 2016 рік

Розділ 3. Електричне поле

ЧАСТИНА II. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

Конспект теоретичного матеріалу

• За контакту двох тіл можливе явище електризації, в результаті якого тіла можуть притягувати до себе інші легші тіла.

• За електризації електричний заряд отримують обидва тіла: одне — негативний заряд, а друге — позитивний.

• Електричний заряд — це фізична величина, яка визначає інтенсивність електричної взаємодії: притягувати або відштовхувати від себе інші заряди. Електричний заряд позначається буквою q. Одиниця електричного заряду кулон (1 Кл).

• Однойменні заряди відштовхуються, а протилежні заряди притягуються.

• Електризацію тіл можна вивчати дослідно за допомогою електроскопа та електрометра.

• Речовини, які проводять електричні заряди, називають провідниками електрики, а речовини, які не проводять електричні заряди, — ізоляторами (діелектриками).

• Електричний заряд тіла може ділитися. Межа подільності електричного заряду — елементарний заряд, який має елементарна частинка, що входить до складу атома; називається електрон. Величина заряду електрона: q = -1,6 ∙ 10-19 Кл.

• Простір навколо електричного заряду — електричне поле. Електричне поле — особливий вид матерії, який не виявляється органами чуття, а може бути вивчений за допомогою дослідів.

• На будь-який заряд, внесений в електричне поле, діє електрична сила. Якщо два заряди взаємодіють між собою (відштовхуються або притягуються), то це значить, що вони взаємодіють через електричне поле.

• Величина електричної сили, з якою взаємодіють два заряди, визначається за законом Кулона. Закон Кулона був відкритий експериментально. Він математично записується так:

• Закон збереження електричного заряду належить до важливих законів природи:

q1 + q2 + q3 … qn = const.

Алгебраїчна сума зарядів усіх тіл ізольованої системи є величиною незмінною.

ВПРАВИ ДО РОЗДІЛУ З

1. Є заряджений електроскоп. Як визначити знак його заряду? Які додаткові предмети потрібні для цього?

2. Є скляна паличка і шовкова тканина. Що потрібно зробити, щоб ними позитивно зарядити електроскоп? А негативно?

3. Чому порошинки і нитки липнуть до одягу, коли його чистиш щіткою?

4. Металевій кульці надали позитивного заряду. Що відбулося з масою цієї кульки?

5. Якщо покласти на стіл дрібні клаптики паперу і піднести до них наелектризований предмет, то клаптики спочатку притягнуться до предмета, а потім відштовхнуться. Чому?

6. Проведи дослід: підвісь гребінець на шовковій нитці. Наелектризуй його тертям вовняною тканиною. Піднеси до гребінця руку — гребінець рухатиметься за рукою. Чому?

7. На якій відстані один від одного заряди 1 мкКл і 10 нКл взаємодіють із силою 9 мН?

8. У скільки разів треба змінити відстань між зарядами при збільшенні одного з них у 4 рази, щоб сила взаємодії залишилася незмінною?

9. Дві кульки розташовані на відстані 10 см одна від одної. Вони мають однакові негативні заряди і взаємодіють із силою 0,23 мН. Знайди число надлишкових електронів на кожній кульці.

Орієнтовні теми навчальних проектів до розділу 3

1. Електростатична індукція

2. Електростатичний захист

3. Електричне поле як особливий вид матерії

4. Матеріальність світу

5. Речовина і поле — два види матерії


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити