Підручник Фізика 8 клас - А. М. Сердюченко - Освіта 2016 рік

Розділ 4. Електричний струм

ЧАСТИНА II. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Чому виникає електричний струм?

Як діє струм?

Що таке блискавка?

Струм вбиває чи оживляє?

Які тварини виробляють електричний струм?

Фізика - це щось набагато більше, ніж набір законів. Фізика насамперед жива творчість рук та мозку.

А. Б. Піппард

Щоб керувати електричним струмом, потрібно знати його закони.

Розглянемо закони електричного струму.

Електричний струм. Дії електричного струму Провідники, діелектрики, напівпровідники

• Електричний струм у металевих провідниках

• Джерела електричного струму Електричне коло та його основні елементи

• Напрям електричного струму

• Сила струму та її вимірювання. Амперметр Електрична напруга та її вимірювання. Вольтметр

• Електричний опір. Резистори. Реостати. Потенціометри

• Закон Ома для ділянки кола

• Послідовне та паралельне з’єднання провідників

• Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля - Ленца. Теплова дія електричного струму

• Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу

• Електричний струм у газах. Види газових розрядів

• Заходи безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

§ 26. Електричний струм

Думки вголос

Я ознайомлюсь з умовами виникнення й існування електричного струму, зможу проводити досліди та пояснювати їх.

Що таке електричний струм? Які умови необхідні для виникнення й протікання струму протягом певного часу?

Слово «струм» означає потік чогось. Якщо електростанцію з’єднати дротами зі споживачем, то в цих дротах почнеться рух заряджених частинок. Ми знаємо, що в металах є вільні частинки — вільні електрони, які можуть напрямлено рухатись. У звичайних умовах вільні електрони в металах рухаються хаотично, і електричний струм відсутній. Коли ж на електрони подіє електрична сила, вони рухатимуться напрямлено. Це і буде електричний струм.

Спрямований рух вільних електронів в металі являє собою електричний струм провідності.

Але спрямований рух вільних електронів у металах можна отримати іншим способом. Наприклад, якщо металевий стрижень падає на землю вертикально, то його вільні електрони після падіння стрижня на землю за інерцією продовжують рухатись спрямовано — створюють електричний струм, який називають інерційний струм.

Електричний струм можуть викликати і великі заряджені тіла, якщо вони рухатимуться спрямовано в певному напрямі. Електричний струм може утворюватися і позитивно зарядженими частинками, наприклад йонами.

Електричний струм — спрямований рух заряджених частинок або заряджених тіл.

Розглянемо на дослідах умови виникнення й існування електричного струму.

Дослід 1. Візьмемо електроскоп і піднесемо до його металевої кульки наелектризовану паличку (мал. 95).

Заряджена паличка не торкається стрижня електроскопа, але під дією сили електричного поля, створеного зарядженою паличкою, вільні електрони металевого стрижня рухаються вниз і збираються на паперових смужках, які однойменно зарядились і відштовхнулись. Таким чином в стрижні короткочасно було створено електричний струм.

Мал. 95. Електроскоп з негативно зарядженою паличкою

Мал. 96. Електроскоп з позитивно зарядженою паличкою

Висновок

1. В металевому стрижні є вільні заряджені частинки (вільні електрони), які можуть переміщуватись напрямлено.

2. Спрямований рух вільних електронів утворюється під дією електричного поля.

Дослід 2. Піднесемо до електрометра (електроскопа), не торкаючись його, позитивно заряджену патичку — аркуші розійшлися (мат. 96).

Чому це відбулося? В металевому стрижні електрони з нижнього кінця рухатися вгору, притягуючись до позитивно зарядженої патички, тобто було створено короткочасний електричний струм. Щоб струм був тривалішим, провідник має бути вімкнений в електричне коло. Цю умову розглянемо в наступних параграфах теми.

Підсумки

• Спрямований рух заряджених тіл або частинок називають електричним струмом.

• Для виникнення й існування електричного струму провідності необхідне виконання двох умов: наявність вільних заряджених частинок та існування електричного поля.

Перевір свої знання

1. Наведи приклади споживачів електричного струму.

2. Що називають електричним струмом?

3. Які умови необхідні для виникнення електричного струму? Для існування електричного струму? Якими дослідами це можна довести?

4. Поясни різницю між струмом провідності й інерційним струмом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити