Підручник Фізика 8 клас - А. М. Сердюченко - Освіта 2016 рік

Розділ 4. Електричний струм

ЧАСТИНА II. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

§ 27. Дії електричного струму

Думки вголос

Я зможу пояснювати електричні явища в природі і техніці.

Як можна дізнатися, чи є в провіднику струм? Проходження електричного струму через провідник супроводжується особливими явищами, які називають діями електричного струму.

Схема З

Розглянемо дії електричного струму у навколишньому середовищі.

Приклади

Теплова дія електричного струму. Це явище ми спостерігаємо в утюгах, електрокамінах, лампах, електроплитах (мал. 97). Спіралі в приладах розігріваються до «червоного розжарення», іноді до «білого розжарення». До них не можна торкатися, щоб уникнути опіків. Рідинні й газоподібні провідники теж нагріваються за проходження електричного струму.

Чому провідники нагріваються під час проходження електричного струму?

Спрямовано рухаючись, вільні електрони зіштовхуються з йонами кристалічних ґрат і передають їм частину своєї кінетичної енергії. Коливання йонів стає сильнішим, збільшується внутрішня енергія кристала — відбувається нагрівання. У рідинах і газах під час проходження електричного струму теж відбувається зростання внутрішньої енергії і, як наслідок, нагрівання середовища.

Світлову дію електричного струму можна спостерігати на прикладі блискавки, свічення лампи, полярного сяйва (мал. 98).

Магнітну дію електричного струму вперше спостерігав 1820 р. датський фізик Ерстед, коли біля провідника зі струмом розмістив магнітну стрілку. Провідник зі струмом подіяв на магнітну стрілку, і вона змінила свій напрям. Це пояснено тим, що навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле. Приклад магнітної дії електричного струму зображено на малюнку 99.

Мал. 97. Розігріта спіраль: теплова дія електричного струму

Мал. 98. Блискавка: світлова дія електричного струму

Хімічну дію електричного струму можна розглянути на досліді. У посудину з розчином мідного купоросу (Cu24) опустили два однакових вугільних електроди і пропустили електричний струм. На одному з електродів через деякий час з’явиться помітний шар міді, а інтенсивність забарвлення розчину зміниться (мал. 100).

Механічну дію електричного струму ми спостерігаємо під час роботи електричних двигунів: електрична пральна машина, електротранспорт тощо (мал. 101).

Мал. 99. Магнітна дія електричного струму: а — схема досліду Ерстеда; а — електромагнітний підйомний кран

Мал. 100. Посудина з розчином мідного купоросу: хімічна дія електричного струму

Мал. 101. Робота електричних двигунів: механічна дія електричного струму

Крім того, електричний струм впливає на живі організми. Ця дія в більшості випадків може бути небезпечною. Тому під час роботи зі струмом необхідно дотримуватись правил безпеки.

Згідно із законом збереження енергії, при будь-якій дії електричного струму відбувається перетворення електричної енергії (енергії електричного поля) в інші види енергії.

А ти знаєш?

• Щосекунди на Землі вдаряє близько 100 блискавок, які виникають між наелектризованими хмарами чи хмарами й землею.

• Електричний струм, проходячи через живий організм, оказує на нього великий вплив: залежно від параметрів струму він може вбити організм або оживити його чи вилікувати. Коли в людини зупиняється серце, то за допомогою короткочасних електричних імпульсів, які діють на серце, м’язи серця починають скорочуватись і працювати.

• Деякі тварини здатні самостійно виробляти електричний струм для захисту або полювання, наприклад, електричний скат.

Підсумки

• Електричний струм проявляється в різних діях: тепловій, світловій, магнітній, механічній, хімічній.

• Дії електричного струму вивчають на дослідах.

• Дії електричного струму використовують у технічних пристроях, побутових приладах, у технологічних процесах і явищах.

Перевір свої знання

1. Наведи приклади дії електричного струму.

2. Яка дія електричного струму використовується в роботі:

а) електрочайника;

б) електромобіля;

в) лампи денного світла?

3. Назвіть спільні риси всіх дій електричного струму.

4. З точки зору теорії МКТ поясни нагрівання металів внаслідок проходження в них електричного струму.

Електричний струм


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити