Підручник Фізика 8 клас - А. М. Сердюченко - Освіта 2016 рік

Розділ 4. Електричний струм

ЧАСТИНА II. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ АМПЕРМЕТРА І ВОЛЬТМЕТРА

Мета. Навчитися вимірювати опір провідників за допомогою амперметра і вольтметра, використовуючи закон Ома для ділянки кола.

Вказівки до роботи

Опір провідника можна визначити за допомогою закона Ома для ділянки кола, вимірявши силу струму в провіднику і напругу на кінцях ділянки за допомогою амперметра і вольтметра відповідно: R = .

Електричний опір провідника вимірюють в омах (Ом) або кратних йому одиницях — кілоомах (кОм) і мегаомах (МОм).

Мал. 133. Графік залежності сили струму від напруги для двох провідників

Увага! Обов’язково дотримуйся полярності вмикання вимірювальних приладів. Дотримуйся правил безпеки під час роботи з електричними приладами (див. с. 65 підручника).

Виконання роботи

Обладнання: джерело постійного струму, два дротяні резистори, ключ-вимикач, вольтметр, амперметр, з’єднувальні провідники.

1. Накресли схему для визначення електричного опору, що складається з послідовно з’єднаних джерела постійного струму, ключа, амперметра і двох дротяних резисторів.

2. Склади електричне коло і після перевірки його вчителем починай роботу.

3. Замкни електричне коло за допомогою ключа і виміряйте силу струму в колі. Запишіть її значення і вимкніть струм.

4. Приєднай вольтметр до першого резистора, увімкни струм і виміряй напругу на цьому резисторі. Запиши її значення і вимкни струм.

5. Приєднай вольтметр до другого резистора, увімкни струм і виміряй напругу на ньому. Запиши її значення і вимкни струм.

6. За отриманими даними обчисли значення опору першого R1 = і другого R2 = резисторів. Порівняй їх зі значеннями, позначеними на резисторах. Якщо між ними існує розбіжність, спробуй це пояснити.

7. Самостійно склади таблицю і занесіть виміряні дані.

8. Зроби висновок.

Запитання

1. Яка ціна поділки амперметра і вольтметра, що використовувались в цій роботі?

2. Які максимальні значення сили струму і напруги можна виміряти цими приладами?

3. Від чого залежить опір резисторів?

Додаткові завдання

1. Побудуй графік залежності сили струму від напруги для провідника опором 20 Ом.

2. Який опір мідного дроту довжиною 5 км і площею поперечного перерізу 0,85 мм2?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити