Підручник Фізика 8 клас - А. М. Сердюченко - Освіта 2016 рік

Розділ 4. Електричний струм

ЧАСТИНА II. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА З ПАРАЛЕЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ ПРОВІДНИКІВ

Мета. Розвивати вміння досліджувати електричні кола та експериментально перевірити закономірності паралельного з’єднання провідників.

Вказівки до роботи

У разі паралельного з’єднання провідників справджуються такі твердження:

• сила струму до розгалуження кола дорівнює сумі сил струмів в окремих його ділянках:

І = I1+ I2+…+ Іn;

• напруга на всіх паралельно з’єднаних ділянках кола однакова:

U = U1= U2 =… = Un;

• величина, обернена до загального опору розгалуження, дорівнює сумі обернених величин опорів кожної з ділянок кола:

Виконання роботи

Увага! Повтори правила безпеки під час роботи з електричними приладами (див. с. 65-66 підручника).

Обладнання: джерело струму, амперметр, вольтметр, резистори 10 Ом і 20 Ом, реостат, з’єднувальні провідники (використайте схеми та теоретичний матеріал § 37).

1. Зберіть електричне коло за схемою (мал. 145).

Мал. 145. Схема електричного кола

2. Виміряйте силу струму в колі та напругу на ділянці кола, яка містить два паралельні резистори. Обчисліть опір ділянки за формулою:

3. Накресліть коло для вимірювання сили струму та напруги на першому резисторі. Проведіть вимірювання та обчислення опору першого резистора за формулою: I1 = .

4. Накресліть коло для вимірювання сили струму та напруги на другому резисторі. Проведіть вимірювання та обчислення опору другого резистора за формулою: І2 = .

5. Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю.

Напруга U, В

Сила струму I, А

Опір R, Ом

1
2
3
6. Перевірте виконання законів паралельного з’єднання провідників:

U = U1 = U2

І = І1 + І2

7. Поясніть можливу невелику розбіжність результатів.

8. Зробіть висновок.

Запитання

1. Яка залежність між силою струму і опором у разі паралельного з’єднання?

2. Яка ціна поділок та максимальне значення приладів в даній роботі?

3. Що таке реостат? Для чого його використовують?

4. Яка відмінність між приладами: резистор, реостат, потенціометр?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити