Підручник Фізика 8 клас - Т. М. Засєкіна - Оріон 2016 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Акумулятор 154

Аморфне тіло 64

Ампер 165

Амперметр 166

Анод 153

Атом 125

Б

Ближній порядок 15

Броунівський рух 10

В

Ват 212

Ватметр 212

Випаровування 73

Внутрішня енергія 36

Вологість повітря 74

Вольт 170

Вольтметр 171

г

Газова турбіна 100

Газовий розряд 235

Газоподібний стан 13

Гальванічний елемент 153

Гальванометр 150

Гальванопластика 230

Гальваностегія 230

Горіння 82

Д

Дальній порядок 17

Двигун внутрішнього згорання 98

Джерело електричного струму 152

Дифузія 9

Діелектрики 126

Дуговий розряд 238

Е

Електризація 124

Електризація дотиком 134

Електризація через вплив 135

Електрична схема 162

Електричне коло 161

Електричне поле 130

Електричний заряд 122

Електричний лічильник 212

Електричний опір 177

Електричний струм 151

Електроліз 228

Електроліт 227

Електрометр 140

Електрон 125

Електронагрівальний елемент 218

Електроскоп 140

Електрофорна машина 154

З

Заземлення 142

Закон Джоуля-Ленца 217

Закон збереження електричного заряду136

Закон Кулона 146

Закон Ома 178

Закон Фарадея 230

Запобіжники 220

Й

Йонізація 236

І

Іскровий розряд 238

К

Калориметр 54

Катод 153

Кипіння 77

Кількість теплоти 48

Коефіцієнт корисної дії нагрівника 84

Коефіцієнт корисної дії теплової машини 92

Конвекція 42

Конденсація 73

Коронний розряд 238

Коротке замикання 179, 220

Кристал 63

Кристалічна гратка 17

Н

Напівпровідники 127

Напруга 169

Нейтрон 125

Несамостійний газовий розряд 237

Номінальна потужність 212

Нормальні умови 11

Носії струму 150

П

Парова турбіна 100

Питома теплоємність речовини 49

Питома теплота згорання 83

Питома теплота пароутворення 78

Питома теплота плавлення 69

Питомий опір 185

Плазма 18

Потужність електричного струму 211

Провідники 126

Протон 125

Р

Резистор 190

Реостат 181

Рідина 14

Рідкі кристали 16

Робота електричного струму 211

С

Самостійний газовий розряд 236

Світлодіод 220

Сила струму 165

Силова лінія 132

Т

Тверде тіло 16

Температура 21

Температура плавлення речовини 68

Температурна шкала 23

Теплоізолятори 41

Теплова машина 91

Теплова рівновага 21

Теплове випромінювання 45

Тепловий баланс 53

Тепловий рух 11

Тепловий стан 20

Тепловізор 45

Теплообмін 37

Теплопровідність 40

Термоелемент 154

Термометр 22

Тліючий розряд 238

Ф

Фактична потужність 212

Фотоелемент 154

Х

Хаотично 8

Холодильна машина 101Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити