Підручник Фізика 8 клас - Т. М. Засєкіна - Оріон 2016 рік

Як користуватися підручником

РОЗДІЛ 1.ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

§ 1. ТЕПЛОВИЙ РУХ

§ 2. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ

§ 3. ТЕМПЕРАТУРА

§ 4. ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗМІРІВ ТІЛА ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

§ 5. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ

§ 6. ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

§ 7. КОНВЕКЦІЯ

§ 8. ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

§ 9. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ПІД ЧАС НАГРІВАННЯ ТІЛА

§ 10. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Визначення питомої теплоємності речовини

§ 11. КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА

§ 12. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ПІД ЧАС ПЛАВЛЕННЯ / ТВЕРДНЕННЯ ТІЛ

§ 13. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ

§ 14. КИПІННЯ. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ПІД ЧАС ПАРОУТВОРЕННЯ / КОНДЕНСАЦІЇ

§ 15. ЗГОРАННЯ ПАЛИВА. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ВНАСЛІДОК ЗГОРАННЯ ПАЛИВА

§ 16. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСАХ

§ 17. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «ТЕПЛОВІ ЯВИЩА»

ВИКОНУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ПРОЯВЛЯЄМО КОМПЕТЕНТНІСТЬ

РОЗДІЛ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

§ 18. ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ТІЛ

§ 19. ЕЛЕКТРОН. ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН

§ 20. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

§ 21. МЕХАНІЗМИ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇЇ ТІЛ. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

§ 22. ПОДІЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

§ 23. ЗАКОН КУЛОНА

§ 24. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 25. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 26. ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО

§ 27. СИЛА СТРУМУ

§ 28. ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА

§ 29. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра

§ 30. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. ПИТОМИЙ ОПІР

§ 31. ПОСЛІДОВНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

§ 32. ПАРАЛЕЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників

§ 33. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 34. ЗАКОН ДЖОУЛЯ - ЛЕНЦА. ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

§ 35. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У МЕТАЛАХ

§ 36. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РОЗЧИНАХ І РОЗПЛАВАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ. ЗАКОН ФАРАДЕЯ

§ 37. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ»

ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

ОСНОВНІ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити