Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

Частина I ТЕПЛОВІ ЯВИЩА.

РОЗДІЛ 2. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ТІЛА. ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2

Початковий рівень

1. Внаслідок чого здійснюється передача енергії від Сонця до Землі?

А Теплопровідності. Б Випромінювання.

В Конвекції. Г Виконання роботи.

2. Від чого залежить внутрішня енергія тіла?

А Від швидкості механічного руху тіла.

Б Від положення тіла відносно інших тіл.

В Від маси і густини тіла.

Г Від руху і взаємодії атомів і молекул.

3. Яка одиниця вимірювання внутрішньої енергії тіла?

А Па.

Б Дж.

В Н.

Г Вт.

Середній рівень

4. Ви наливаєте чай у склянку з цукром і у склянку без цукру. У якій склянці чай буде холоднішим? Чому?

А У склянці без цукру, оскільки на розчинення цурку витрачається енергія.

Б У склянці з цукром, оскільки на розчинення цукру витрачається енергія.

В У обох склянках температура чаю буде однакова, оскільки швидкість охолодження чаю залежить лише від розміру його вільної поверхні.

Г У склянці без цукру, оскільки чай охолоне за рахунок нагрівання стінок склянки.

5. Який ґрунт прогріється на сонці швидше — вологий чи сухіш? Чому?

А Сухий, оскільки вся енергія витрачається на нагрівання ґрунту.

Б Вологий, оскільки при випаровуванні води виділяється енергія.

В Вологий, оскільки його теплопровідність більша, ніж у сухого ґрунту.

Г Сухий, оскільки його теплопровідність більша, ніж волого ґрунту.

6. За якою формулою обчислюється зміна внутрішньої енергії тіла у процесі теплопередачі?

A Q = U.

Б Q = ∆U.

В Q = ∆U - U.

Г Q = ∆U + U.

Достатній рівень

7. Як легше зігрітись — під ковдрою у підковдрі чи без неї?

А Під ковдрою без підковдри, тому що у цьому випадку зменшується теплообмін між тілом людини і повітрям у кімнаті.

Б Під ковдрою без підковдри, тому що у цьому випадку ковдра більш щільно прилягає до тіла людини.

В Під ковдрою у підковдрі, тому що шар повітря між ковдрою і підковдрою зменшує товщину ізоляційного прошарку між тілом людини і повітрям у кімнаті.

Г Під ковдрою у підковдрі, тому що шар повітря між ковдрою і підковдрою збільшує товщину ізоляційного прошарку між тілом людини і повітрям у кімнаті.

8. Крапля водії, яка потрапляє на розжарену сковорідку, починає на ній підстрибувати. Як пояснити це явище.

А Розжарена сковорідка нагріває поверхню краплі, яка починає випаровуватись, внаслідок чого підстрибує.

Б Розжарена сковорідка нагріває поверхню краплі, внаслідок чого навколо неї утворюється оболонка пари, яка підкидує краплю вгору.

В Це відбувається внаслідок різниці температур сковорідки і краплі.

Г Це відбувається внаслідок зменшення маси краплі.

9. Для нагрівання 100 г свинцю від 15°С до 35°С необхідно 260 Дж. Визначте питому теплоємність свинцю.

а) 130

б) 130

в) 130

г) 130

Високий рівень

10. Яке значення для організму людини має виділення поту?

А Виділення поту і його випаровування сприяє виведенню з організму шкідливих речовин.

Б Виділення ноту і його випаровування сприяє виведенню з організму зайвої рідини.

В Виділення поту і його випаровування запобігає переохолодженню організму.

Г Виділення поту і його випаровування запобігає перегріву організму.

11. Поясніть, чому у пустелях вдень дуже спекотно, а вночі температура опускається нижче 0°С?

А Тому що пісок має велику питому теплоємність, тому він швидко нагрівається і швидко охолоджується.

Б Тому що пісок має малу питому теплоємність, тому він швидко нагрівається і швидко охолоджується.

В Тому що повітря має велику питому теплоємність, тому воно швидко нагрівається і швидко охолоджується.

Г Тому що повітря має малу питому теплоємність, тому воно швидко нагрівається і швидко охолоджується.

12. Яку кількість теплоти споживає за добу житловий будинок, якщо за цей час в опалювальну систему будинку поступає 1600 м3 води при температурі 90 °С, яка виходить з будинку при температурі 50 °С.

А 2,69х108Дж.

Б 2,69х1011Дж.

В 2,69х1011Дж.

Г 2,69х108Дж.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити