Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

Частина I ТЕПЛОВІ ЯВИЩА.

РОЗДІЛ 3. ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОКОРИСТУВАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ З

Початковий рівень

1. Яка з наведених нижче одиниць є одиницею питомою теплоти плавлення?

A .

Б

В

Г

2. Яке з видів палива є природним?

А Бензин.

Б Нафта.

В Мазут.

Г Смола.

3. У тепловому двигуні відношення = 0, 25. Визначте коефіцієнт корисної дії двигуна у %.

А 2,5%.

Б 5%.

В 50%.

Г 25%.

Середній рівень

4. Яке паливо при згорянні виділить більшу кількість теплоти: торф, дрова, кам’яне вугілля, нафта?

А Нафта.

Б Кам’яне вугілля.

В рова.

Г Торф.

5. Чи може ККД теплового двигуна дорівнювати 100% ?

А Може, якщо тертя між конструктивними елементами звести до нуля.

Б Може, якщо використати більшу кількість палива.

В Не може, тому що двигун має скінченні розміри.

Г Не може, тому що мають місце втрати, зумовлені різними факторами.

6. При повному згорянні сухих дров виділилося 50000 кДж енергії. Яка маса дров згоріла?

А 40 кг.

Б 4 кг.

В 400 кг.

Г 4000 кг.

Достатній рівень

7. Що називають питомою теплотою згоряння палива?

А Кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні палива.

Б Кількість теплоти, що виділяється при частковому згорянні палива.

В Кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива об’ємом 1 м3.

Г Кількість теплоти, що виділяється при згоряння палива масою 1 кг.

8. Скільки робочих ходів (тактів) відбувається у чотирициліндровому двигуні внутрішнього згоряння за час одного обороту колінчастого валу?

А 1.

Б 4.

В 2.

Г 8.

9. Обчисліть ККД двигуна автомобіля потужністю 36, 8 Вт, що витрачає 12 кг бензину за 1 год.

А 24%.

Б 20%.

В 34%.

Г 30%.

Високий рівень

10. Яку функцію у газотурбінному двигуні виконує компресор?

А Він слугує для утворення паливної суміші.

Б Він слугує для підвищення температури повітря.

В Він слугує для зниження тиску повітря.

Г Він слугує для підвищення тиску повітря.

11. Теплова машина має ККД = 20%. Скільки теплоти (у Дж) вона віддасть холодильнику, виконавши роботу А = 1225 Дж?

А 4900 Дж.

Б 6125 Дж.

В 490 Дж.

Г 612, 5 Дж.

12. При згорянні 20 г вугілля, яке містить 10% домішків, що не горять, виділяється 66 г вуглекислого газу. Скільки вуглекислого газу виділиться за добу у повітря котельною, якщо там згоряє 2 т вугілля з таким самим вмістом домішків, що не горять?

А 6, 23 кг.

Б 623 кг.

В 6, 23 т.

Г 623 т.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити