Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 4. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 4

1. Чи можна надати тілу електричний заряд, який є меншим від заряду електрона? (Відповідь: ні, оскільки електрон є носієм елементарного електричного заряду).

2. Чому закон збереження електричного заряду виконується лише для замкнених систем? (Відповідь: тому що тіла такої системи не обмінюються електричним зарядом із зовнішніми тілами).

3. У чому полягає фундаментальність закону збереження електричного заряду? {Відповідь: у тому, що він виконується у всіх фізичних явищах і процесах).

4. У чому полягає умовність аналогії між планетарною моделлю атома Резерфорда і Сонячною системою? (Відповідь: між електронами діють сили відштовхування, а між планетами - сили притягання).

5. Чому нижній кінець громовідводу слід закопувати якомога глибше, де шари землі вологі? (Відповідь: тому що у цьому випадку будуть створені найкращі умови для стікання електричних зарядів крізь громовідвід у землю).

6. Де і чому слід заховатись, якщо Ви потрапили у грозу на відкритій місцевості? (Відповідь: у невисоких кущах, тому що при цьому високі оточуючі предмети будуть слугувати громовідводом).

7. Що за сучасними поглядами є матеріальним носієм взаємодії електричних зарядів? (Відповідь: електричне поле).

8. Ебонітову паличку потерли вовною, при цьому и електричний заряд став рівним -11,2 ∙ 10-8 Кл? Обчисліть, скільки електронів набула ебонітова паличка в процесі електризації? Заряд електрона -1,6 ∙ 10-19 Кл. Обґрунтуйте, чи змінилася при цьому маса ебонітової палички. (Відповідь: 7 ∙ 1011. Так, змінилася, оскільки електрони мають масу).

9. Дві заряджені пилинки знаходяться у повітрі на відстані 0,1 см одна від одної і відштовхуються з силою 4 ∙ 10-5 Н. Визначте число надлишкових електронів на кожній пилинці. Вважайте заряді пилинок однаковими. 9Відповідь: 4 ∙ 108).

10. Визначте, з якою силою діє електричне поле Землі, напруженість якого -100 , на тіло із зарядом 1 ∙ 10-6 Кл.

(Відповідь: -1 ∙ 10-4 Н).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити