Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 5. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

§ 30. ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Складові електричного кола. Щоб використати енергію електричного струму, треба, насамперед, мати джерело струму та пристрій, у якому електрична енергія перетворюватиметься в інші види енергії, - так званий споживач.

Електродвигуни, електронагрівальні прилади, радіоприймачі, телевізори, різні прилади називають споживачами електричної енергії. Щоб передати електричну енергію до приймача, його з’єднують з джерелом електроенергії проводами. Щоб вмикати і вимикати в потрібний час приймачі електричної енергії, застосовують рубильники, кнопки, вимикачі, тобто пристрої, які замикають і розмикають електричне коло. Нарешті, щоб виміряти параметри електричного струму в колі, використовують електровимірювальні прилади амперметри, вольтметри, електролічильники, які надалі будуть Вами вивчатись.

Щоб у колі проходив струм, воно має бути замкнутим, тобто складатися лише з провідників електрики. Якщо в якомусь місці провід обірветься, то струм у колі припиниться. На цьому ґрунтується дія вимикачів.

Електрична схема. Способи з’єднання електричних приладів у коло зображуються на кресленнях, які називають схемами. Прилади на схемах позначають умовними знаками. Деякі з них подано на рис. 112.

1 - гальванічний елемент або акумулятор; 2 - батарея акумуляторів; 3 - точка

Джерело струму, приймачі, пристрої для замикання і розмикання кіл, електровимірювальні прилади, з’єднані між собою проводами, складають найпростіше електричне коло.

Рис. 112. Умовні позначення знаками приладів на схемах

з’єднання проводів; 4 - перетин проводів (без з’єднання); 5 - затискачі для вмикання якого-небудь приладу; 6 - вимикач; 7

- електрична лампа, 8 - електричний дзвінок; 9 - провідник, що має певний опір (резистор); 10 - нагрівальний елемент, 11

- плавкий запобіжник.

На рис. 113 зображено схему найпростішого електричного кола.

Напрям електричного струму в електричному колі. У замкнутому електричному колі протікає електричний струм - впорядкований рух заряджених частинок. У металевих провідниках - це впорядкований рух негативно заряджених електронів, у розчинах кислот, лугів, солей - рух іонів обох знаків, як негативних, так і позитивних. Причому, електрони та негативно заряджені іони в електричному колі рухатимуться від негативного полюса джерела («-») до позитивного полюса («+»), а позитивно заряджені іони рухатимуться у протилежному напрямі. За напрям електричного струму в електричному колі прийнято напрям від позитивного полюса джерела до негативного.

Рис. 113. Схема найпростішого електричного кола

Подумайте і дайте відповідь

1. З яких частин складається електричне коло?

2. Які приймачі або споживачі електричної енергії ви знаєте?

3. Яке електричне коло називається замкнутим? розімкнутим?

4. Що таке схема електричного кола?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити