Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 5. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

§ 36. РЕОСТАТИ

На практиці часто необхідно змінювати силу струму в електричному колі. Для цього використовуються прилади, що отримали назву реостати. Отже, реостати - це прилади призначені для регулювання сили струму в колі.

Реостати бувають повзункові з ковзаючим контактом (рис. 130), у вигляді магазину резисторів (рис. 131), важільні (рис. 132).

Повзункові реостати складаються з керамічного циліндра, на якому намотаний дріт із великим питомим опором. Зверху циліндра розміщений металевий стержень, по якому ковзає металевий контакт. Електричний струм проходить через затискач на стержні до рухомого контакту і далі через витки дроту на інший затискач.

У важільному реостаті опір змінюється стрибкоподібно шляхом зміни положення металевого важеля. Таким чином змінюється довжина дроту реостата.

У колах з малою силою струму використовують реостати у вигляді набору резисторів - магазини резисторів. На верхній кришці магазину резисторів є мідна пластина з розривами. Електричний контакт можна встановлювати спеціальними мідними стрижнями. Якщо вставити всі контактні стрижні у розриви, то струм тектиме пластиною, опір якої надзвичайно малий, отже, опір усього реостату практично дорівнюватиме нулю. Якщо якийсь контактний стрижень вийняти, струм проходитиме через відповідний резистор. Виймаючи різні стрижні, можна дістати різні значення опору.

Рис. 130. Повзунковий реостат з ковзаючим контактом

Рис. 131. Реостат у вигляді резистора

Рис. 132. Важільний реостат

Подільник напруги. Якщо реостат має три клеми: дві під’єднані до кінців обмотки, третя - до повзунка, то такий резистор змінного опору може використовуватися в електричному колі як дільник напруги (рис. 133) або потенціометром. Умовне позначення потенціометра зображено на рисунку 134, схему включення подільника напруги зображено на рис. 135.

Рис. 134. Умовне позначення потенціометра

Рис. 133. Потенціометр

Рис. 135. Схема включення подільника напруги

Подумайте і дайте відповідь

1. Що таке резистор?

2. Для чого призначений реостат?

3. Чому в реостатах використовують дріт із великим питомим опором?

4. Як на схемах електричних кіл зображають резистор і реостат?

5. Які реостати за конструкцією ви знаєте?

6. Як слід увімкнути в коло електричну лампу і повзунковий реостат, щоб ним можна було регулювати силу струму в лампі? Накресліть схему такого з’єднання. Як треба відповідно до схеми перемістити повзун реостата, щоб лампа світилася яскравіше?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити