Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 5. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 5

1. Розряд блискавки триває 0,0012 с. За цей час проходить 19 ∙ 1019 електронів. Визначте силу струму в розряді блискавки

(Відповідь: ≈ 25333 А).

2. При електрозварюванні у дузі при напрузі 30 В сила струму сягає 150А. Який опір дуги? (Відповідь: 0,2 Ом).

3. Визначте силу струму в електрочайнику, ввімкненому в мережу з напругою 220В, якщо опір нитки розжарювання дорівнює 40 Ом.

(Відповідь: 5,5 А).

4. Лампа, розрахована на напругу 6 В, підключена до джерела постійної напруги 18 В послідовно з реостатом. Лампа горить нормальним розжаренням. Опір реостата 6 Ом. Яка сила струму в колі?

(Відповідь: 2А).

5. Визначте напругу на кінцях сталевого провідника довжиною 140 см і площею поперечного перерізу 0,2 мм2, у якому сила струму 250 мА. Питомий опір сталі 0,12 Ом ∙ мм2/м. (Відповідь: 0,21 В).

6. У вольтметрі, який показує 120 В, сила струму дорівнює 15 мА. Визначте опір вольтметра.

(Відповідь: 8000 Ом).

7. По мідному провіднику з поперечним перерізом 3,5 мм2 і довжиною 14,2м йде струм силою 2,25 А. Визначте напругу на кінцях цього провідника. Питомий опір міді 0,017 Ом ∙мм2/м.

(Відповідь: 0,155 В ).

8. Коло складається з двох послідовно з'єднаних провідників, опір яких 4 і 6 Ом. Сила струму в колі 0,3 А. Знайдіть напругу на кожному з провідників та загальну напругу.

(Відповідь: 1,2 В; 1,8 В; З В).

9. Електричне коло складається з джерела струму — батареї акумуляторів, яка створює в колі напругу 6 В, лампочки від кишенькового ліхтарика опором 13,5 Ом, двох спіралей опором 3 і 2 Ом, вимикача і з'єднувальних проводів. Усі деталі кола з'єднані послідовно. Накресліть схему кола. Визначте силу струму в колі і напругу на кінцях кожного із споживачів струму.

(Відповідь: 0,3 А; 4,4 В; 1 В; 0,6 В).

10. Три резистори 10, 20 і 12 Ом з'єднані паралельно. Напруга на кінцях цієї ділянки кола 24 В. Визначте силу струму в кожному резисторі, загальну силу струму в ділянці кола і опір ділянки кола.

(Відповідь: 2,4 А; 1,2 А; 2 А; 5,6 А; 4,28 Ом).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити