Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 43. ПРИРОДА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ В РОЗЧИНАХ І РОЗПЛАВАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

1. Електроліз. Ми вже знаємо, що електричний струм може проходити крізь водні розчини кислот, лугів і солей, причому проходження струму супроводжується хімічними перетвореннями.

Скажімо, чиста вода і кристали хлориду міді (СuСl2) практично не проводять електричного струму, а розчин хлориду міді у воді є гарним провідником. Добрими провідниками є водні розчини кислот, лугів і солей.

Виконаємо такий дослід: у посудину з розчином купрум (II) хлорид міді опустимо два вугільні електроди і зберемо коло, як показано на рисунку 151. Замкнемо коло. Через деякий час побачимо, що на негативно зарядженому вугільному електроді (катоді) виділяється мідь - тонкий шар міді, що має червоне забарвлення, а на позитивно зарядженому електроді (аноді) виділяється хлор - там ми побачимо бульбашки газу. Хлорид міді під час проходження електричного струму розклався на мідь і хлор. (Позитивно заряджений анод - від гр. - сходження; негативно заряджений катод - від гр. - спуск).

2. Природа електричного струму в електролітах. Струм в електролітах супроводжується електролізом - окисно-відновлювальними реакціями з виділенням на електродах речовини. Отже, на відміну від металів, які мають електронну провідність, електропровідність розчинів і розплавів електролітів обумовлена переміщенням йонів. Ні дистильована вода, ні сіль, кислота, або луг вільних йонів не містять, тому вони всі добрі діелектрики. У водних розчинах солей, кислот і лугів постійно відбувається розпад молекул на йони. Важливо те, що йони виникають лише у процесі взаємодії молекул розчиненої речовини з молекулами води.

Якщо в електроліт помістити електроди і створити електричне поле, то через електроліт потече струм. Струм у розчинах і розплавах електролітів обумовлений упорядкованим рухом носіїв струму (йонів) обох знаків. Це - йонна провідність електролітів.

Електроліти — це розчини кислот, лугів і солей, які хімічно розкладаються при проходженні через них постійного електричного струму.

Рис. 151. Схема електролізу

На відміну від металів,, які мають електронну провідність, електропровідність розчинів і розплавів електролітів обумовлена переміщенням йонів.

Процес розпаду молекул розчиненої речовини на йони під впливом розчинника називається електролітичною дисоціацією. Зворотній процес з'єднання молекул називається рекомбінацією.

Подумайте і дайте відповідь

1. Що називається електролітичною дисоціацією?

2. Чи проводить струм розчин цукру у воді?

3. Чи проводить струм розчин кухонної солі?

4. Чим обумовлена провідність електролітів?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити