Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

§ 45. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У ГАЗАХ. НЕСАМОСТІЙНИЙ ГАЗОВИЙ РОЗРЯД

1. За нормальних умов гази (повітря) електрично нейтральні. Провідність в таких газах може виникнути лише за умови появи носіїв струму.

Своєю чергою носії струму (електрони, іони) можуть виникнути лише під дією зовнішніх факторів, зокрема, таких: висока температура, ультрафіолетове, рентгенівське випромінювання, космічні промені. Такий процес утворення носіїв струму в газі (повітрі) називається іонізацією газу.

У цьому легко переконатися за допомоги досліду, що зображений на рисунку 152. Навіть найчутливіший гальванометр не покаже електричного струму, якщо коло розірване повітряним проміжком. Якщо внести у повітряний проміжок полум’я сірника або свічки, то електрометр покаже незначний електричний струм. Отже, під дією полум’я повітря стало провідним.

2. Природа несамостійного газового розряду. Як видно з досліду, вільні носії заряду в повітрі виникли під дією високої температури полум’я.

Звільнені електрони в своєю чергою захоплюються нейтральними молекулами або атомами, що веде до утворення негативних йонів.

Коли ж полум’я свічки наближати до зарядженого електрометра, електрометр незалежно від типу заряду розряджається. Це підтверджує той факт, що під дією температури полум’я свічки в повітрі утворюється як позитивні, так і негативні заряди.

Рис. 152. Струм у газах

Процес проходження електричного струму крізь газ називається газовим розрядом, а явище проходження електричного струму в газі, що спостерігається лише за умови зовнішньої дії, називається несамостійним газовим розрядом.

Під дією високої температури швидкості молекул повітря швидко зростають і при зіткненні молекула може втратити один або кілька електронів, перетворившись на позитивний йон.

Одночасно з йонізацією при зіткненні молекул газу відбувається і зворотний процес - приєднання електронів до позитивних йонів, цей процес називається рекомбінацією.

Отже, природою несамостійного газового розряду є існування в газах за високої температури (або в разі дії інших зовнішніх факторів) вільних заряджених частинок: електронів, позитивних і негативних йонів.

Під дією сил електричного ноля ці частинки можуть напрямлено рухатись і створювати електричний струм.

Подумайте і дайте відповідь

1. Що називається іонізацією газу?

2. Що називається несамостійним газовим розрядом?

3. Яка природа несамостійного газового розряду?

4. Який процес називається рекомбінацією?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити