Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

СИСТЕМАТИЗУЙТЕ ЗНАННЯ З РОЗДІЛУ 6.

«Застосування законів постійного електричного струму»

► Робота електричного струму А на ділянці кола дорівнює добутку напруги на кінцях цієї ділянки кола U на електричний заряд д, що пройшов по ній: А = U ∙ q, а потужність електричного струму Р дорівнює добутку напруги U на силу струму в колі І: Р = U І.

► Закон Джоуля - Ленца: кількість теплоти Q, яку виділяє провідник зі струмом, дорівнює добутку квадрата сили струму І, опору R й часу проходження струму провідником t : Q= І2Rt.

► Електролізом називають процес розкладання речовини електричним струмом, який супроводжується виділенням на електродах складових речовин, які входять до складу електроліту.

Маса речовини m, що виділяється на електроді під час електролізу, прямо пропорційна електричному заряду д, що пройшов через електроліт (перший закон Фарадея): m = kq, m = klt, (бо g = It), де k - електрохімічний еквівалент.

► За несамостійного газового розряду вільні носії заряду - електрони і позитивно заряджені йони - утворюються під дією зовнішнього йонізатора. Газовий розряд називають самостійним, якщо він не потребує зовнішнього іонізатора для свого підтримування (вільні електрони та йони утворюються внаслідок процесів, що відбуваються в самому газі). Розрізняють: іскровий, тліючий, дуговий, коронний газові розряди

► Іонізація - це процес утворення носіїв струму в газі, зокрема, в повітрі;

Рекомбінація - це процес зворотній до процесу іонізації, а саме, процес приєднання електронів до позитивних йонів і утворення нейтральних молекул;

Види самостійних газових розрядів:

• тліючий розряд - це розряд, який виникає в газах за низьких тисків;

• іскровий розряд виникає в повітрі між двома електродами за звичайного тиску. Найяскравішим прикладом іскрового розряду є блискавка;

• коронний розряд - це проміжний розряд між тліючим та іскровим. Виникає на загострених електродах під високою напругою, навколо проводів високовольтних ліній електропередач;

• дуговий розряд є неперервним потужним самостійним електричним розрядом між двома електродами.






Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити