Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 6

«Застосування законів постійного електричного струму»

Початковий рівень

1. Робота електричного струму вимірюється у:

А джоулях;

Б кулонах;

В ватах;

Г вольтах.

2. Потужність електричного струму можна визначити за формулою:

A U=IR;

Б Р=UI;

В A=UIt;

Г I=U/R.

3. Якими носіями електричних зарядів створюється струм в електролітах?

А негативними йонами;

Б позитивними йонами;

В вільними електронами;

Г позитивними і негативними йонами.

Середній рівень

4. Газовий розряд, що продовжується після припинення дії зовнішнього іонізатора, називається:

А самостійним;

Б несамостійним;

В видимим;

Г невидимим.

5. Потужність електропаяльника 220Вт, опір 55 Ом. Під якою напругою працює паяльник?

А 110 В;

Б 220 В;

В 55 В;

Г 410 В.

6. Як називається процес протилежний до процесу іонізації?

А рекомбінація;

Б кавітація;

В газифікація;

Г реабілітація.

Достатній рівень

7. Опір електричного чайника 22 Ом. Напруга, за якої він працює 220 В. Визначте потужність струму, яку споживає чайник.

А 2,2 Вт;

Б 10 Вт;

В 2200 Вт;

Г 4840 Вт.

8. Вибрати вірні відповіді для кожного із питань за умови, що до резистора 20 Ом прикладена напруга 6 В.

1) сила струму в резисторі;

2) потужність струму в резисторі;

3) за 10 с струм виконує роботу.

А 1,8 Вт;

Б 18 Дж;

В 0,3 А.

9. Необхідно виготовити нагрівач потужністю 1200 Вт, опором 24 Ом. На яку напругу він розрахований?

А 100 В;

б) 85 В;

в) 169 В;

г) 220 В.

Високий рівень

10. У скільки разів робота струму за один і той же час буде більшою, у випадку коли два опори по 5 Ом кожний з’єднали перший раз послідовно, чи коли в другий раз паралельно? Напруга в обох випадках 4,5 В.

11. При проходженні однакового заряду через два провідники, в одному з них виконувалася робота 240 Дж, а в другому 200 Дж? До якого провідника прикладена більша напруга і в скільки разів?

А до першого більша в 1,2 рази;

Б до другого більша в 1,4 рази;

В однакова;

Г до першого менша в 1,5 рази.

12. Яку роботу виконує електричний струм за 10 хв під час проходження через алюмінієвий дріт довжиною 2 м при силі струму 2А? Площа поперечного перерізу дроту 0,2 мм2. (Питомий опір тіла)

А. 627 Дж

Б. 540 Дж

В. 605 Дж

Г. 762 Дж

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити