Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 6

«Застосування законів постійного електричного струму»

Початковий рівень

1. Робота електричного струму вимірюється у:

А джоулях;

Б кулонах;

В ватах;

Г вольтах.

2. Потужність електричного струму можна визначити за формулою:

A U=IR;

Б Р=UI;

В A=UIt;

Г I=U/R.

3. Якими носіями електричних зарядів створюється струм в електролітах?

А негативними йонами;

Б позитивними йонами;

В вільними електронами;

Г позитивними і негативними йонами.

Середній рівень

4. Газовий розряд, що продовжується після припинення дії зовнішнього іонізатора, називається:

А самостійним;

Б несамостійним;

В видимим;

Г невидимим.

5. Потужність електропаяльника 220Вт, опір 55 Ом. Під якою напругою працює паяльник?

А 110 В;

Б 220 В;

В 55 В;

Г 410 В.

6. Як називається процес протилежний до процесу іонізації?

А рекомбінація;

Б кавітація;

В газифікація;

Г реабілітація.

Достатній рівень

7. Опір електричного чайника 22 Ом. Напруга, за якої він працює 220 В. Визначте потужність струму, яку споживає чайник.

А 2,2 Вт;

Б 10 Вт;

В 2200 Вт;

Г 4840 Вт.

8. Вибрати вірні відповіді для кожного із питань за умови, що до резистора 20 Ом прикладена напруга 6 В.

1) сила струму в резисторі;

2) потужність струму в резисторі;

3) за 10 с струм виконує роботу.

А 1,8 Вт;

Б 18 Дж;

В 0,3 А.

9. Необхідно виготовити нагрівач потужністю 1200 Вт, опором 24 Ом. На яку напругу він розрахований?

А 100 В;

б) 85 В;

в) 169 В;

г) 220 В.

Високий рівень

10. У скільки разів робота струму за один і той же час буде більшою, у випадку коли два опори по 5 Ом кожний з’єднали перший раз послідовно, чи коли в другий раз паралельно? Напруга в обох випадках 4,5 В.

11. При проходженні однакового заряду через два провідники, в одному з них виконувалася робота 240 Дж, а в другому 200 Дж? До якого провідника прикладена більша напруга і в скільки разів?

А до першого більша в 1,2 рази;

Б до другого більша в 1,4 рази;

В однакова;

Г до першого менша в 1,5 рази.

12. Яку роботу виконує електричний струм за 10 хв під час проходження через алюмінієвий дріт довжиною 2 м при силі струму 2А? Площа поперечного перерізу дроту 0,2 мм2. (Питомий опір тіла)

А. 627 Дж

Б. 540 Дж

В. 605 Дж

Г. 762 Дж


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити