Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

ЧАСТИНА II ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Розділ 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 6

1. Визначити товщину осадженого шару нікелю, якщо електроліз триває 1 год при густині струму 0,4А/дм2. (Відповідь: 0,005 мм).

2. При нікелюванні виробу протягом 1,5 год на ньому утворився шар нікелю завтовшки 0,03мм. Визначити середнє значення густини струму.

(Відповідь: 164 А/м2).

3. При якому струмі відбувається електроліз у розчині мідного купоросу, якщо за 30 хв. на катоді виділилося 5 г міді? k = 0,01 ∙ 10-6 кг/Кл.

(Відповідь: 278 А).

4. Яку роботу виконує електричний струм за 10 хв під час проходження через алюмінієвий дріт довжиною 2 м при силі струму 2 А? Площа поперечного перерізу дроту 0,2 мм2.

(Відповідь: 672 Дж).

5. Транспортер піднімає за 1 хв вантаж масою 300 кг на висоту 6,5 м. ККД транспортера 65 %. Визначити силу струму через двигун транспортера, якщо напруга в мережі 380 В.

(Відповідь: ≈ 1,3 А).

6. Два провідники, опором по 5 Ом кожний, з’єднані спочатку послідовно, а потім паралельно і в обох випадках перебувають під напругою 4,5 В. У якому випадку робота струму за той самий час буде більшою і в скільки разів? (Відповідь: в другому випадку; в 4 рази).

7. Пилосос потужністю 500 Вт працює при напрузі 220 В. Визначте:

а) силу струму, що споживається; б) опір; в) витрату електричної енергії за 30 хв.

(Відповідь: 2,27 А; 96,8 Ом; 900 кДж).

8. На затискачах дуги зварювальної електричної машини підтримується напруга 60 В. Опір дуги 0,4 Ом. Розрахуйте витрати електричної енергії для зварювання протягом 4 год.

(Відповідь: ≈ 130 МДж).

9. Електроплитка розрахована на напругу 220 В і силу струму З А.

Визначте потужність струму в плитці. (Відповідь: ≈ 660 Вт).

10. За який час при електролізі водного розчину СuСl2 на катоді виділиться 4,74г міді при струмі 2А. Електрохімічний еквівалент міді.

(Відповідь: ≈ 7181 секунда, ≈ 2 години).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити