Підручник Фізика 8 клас - М. I. Шут - Перун 2016 рік

Частина I Теплові явища

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВИЙ РУХ АТОМІВ І МОЛЕКУЛ. ТЕМПЕРАТУРА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1

Початковий рівень

1. Яке з перерахованих нижче явищ є тепловим?

А Всесвітнє тяжіння.

Б Обертання електронів навколо ядра.

В Провисання проводів ліній електропередач.

Г Піднімання вантажу за допомогою важеля.

2. Яка фізична величина визначає тепловий стан тіла?

А Тиск.

Б Температура.

В Густина.

Г Швидкість.

3. Чому дорівнює температура кипіння води за абсолютною шкалою?

А 373, 16 К.

Б 273,16 К.

В 0К.

Г - 273, 15 К.

Середній рівень

4. Як залежить температура тіла від швидкості руху його молекул?

А Температура підвищується, якщо швидкість зменшується.

Б Температура підвищується, якщо швидкість збільшується.

В Температура знижується, якщо швидкість збільшується.

Г Температура не залежить від швидкості руху молекул.

5. Який зв’язок між температурою за абсолютною шкалою та

шкалою Цельсія?

А Т = t + 273, 16.

Б Т = t - 273, 16.

В Т = .

Г Т = 273t .

6. Чим визначається агрегатний стан речовини?

А Тільки розташуванням молекул.

Б Тільки характером теплового руху молекул.

В Тільки характером взаємодії молекул.

Г Розташуванням, характером руху та взаємодії молекул.

Достатній рівень

7. На якому фізичному явищі заснований метод інгаляції — введення лікарських засобів до організму людини?

А Інерції.

Б Броунівського руху.

В Дифузії.

Г Випаровування.

8. Як залежить швидкість броунівського руху від розмірів завислих частинок

А Збільшується зі збільшенням розмірів частинок.

Б Збільшується із зменшенням розмірів частинок.

В Зменшується із зменшенням розмірів частинок.

Г Не залежить від розмірів завислих частинок.

9. Температура за шкалою Цельсія підвищилась на 20 0С. На скільки градусів підвищилась температура за шкалою Кельвіна?

А На 32 К. В на 20 К.

Б На 12 К. Г на 52 К.

Високий рівень

10. Чому наповнені газом гелієм гумові повітряні кульки з часом загублюють пружність і зморщуються?

А Тому що у повітрі відбувається броунівських рух завислих частинок.

Б Тому що матеріал, з якого виготовлені кульки, деформується.

В Тому що поверхня кульок зазнає дії атмосферного тиску.

Г Тому що відбувається дифузія гелію крізь оболонки кульок.

11. Учені Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ) займаються одержанням полімерних матеріалів з новими властивостями. Поясніть, що вони для цього роблять. (Відповідь:).

А Роблять суміші наявних речовин

Б Роблять розчини наявних речовин

В Додають до наявних матеріалів хімічні добавки

Г Розташовують атоми наявних речовин в новому порядку

12. Які довжини при 0°С повинні мати мідна і залізна дротини, щоб різниця їх довжин при довільних температурах залишалась незмінною і дорівнювала 10 см. Коефіцієнт лінійного розширення міді ам= 1,7 х 10-5K-1, а коефіцієнт лінійного розширення заліза а3 = 1,2 х 10--1

А lм= 34 см, lз = 44 см; В lм= 44 см, lз = 34 см;

Б lм= 34 см, lз= 24 см; Г lм= 24 см, lз = 34 см;


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити