Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Визначення питомої теплоти плавлення льоду

Мета роботи експериментально визначити питому теплоту плавлення льоду.

Прилади та матеріали: калориметр, терези з важками, вода, термометр, мензурка, лід.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Визначте масу внутрішньої посудини калориметра m та запишіть її до таблиці.

2. За допомогою мензурки відміряйте 100-200 мл води та перелийте її в калориметр. Виміряний об’єм (V1) запишіть до таблиці.

3. Знаючи об’єм води в калориметрі, визначте її масу, вважаючи, що густина води 1 г/см3. Обчислене значення маси води (m1) запишіть до таблиці.

4. За допомогою термометра виміряйте початкову температуру води t0 та запишіть це значення до таблиці. Вийміть термометр із води, висушіть його серветкою та покладіть у футляр.

5. Шматок льоду потримайте за кімнатної температури, щоб його температура стала рівною 0 °С і він почав танути. Акуратно висушіть його серветкою. Киньте шматочок льоду у воду та почекайте, поки він повністю розтане.

6. Виміряйте температуру води в калориметрі t. Після цього вийміть термометр із води, висушіть його серветкою та покладіть у футляр.

7. Виміряйте масу М внутрішньої посудини калориметра з водою після танення льоду.

8. Визначте масу льоду, що розтанув m2 = M - m - m1. Отримане значення занесіть до таблиці.

9. Запишіть питому теплоємність калориметра та води, скориставшись відповідними таблицями.

10. Запишіть рівняння теплового балансу та обчисліть питому теплоту плавлення льоду.

11. Порівняйте отримане значення з табличним значенням.

12. Зробіть висновок, у якому вкажіть причини похибок, що призвели до неточних результатів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити