Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Визначення коефіцієнта корисної дії нагрівника

Мета роботи навчитись визначати коефіцієнт корисної дії нагрівника.

Прилади та матеріали: штатив, терези, набір важків, мензурка, термометр, склянка з водою, шматочок сухого спирту, сірники, внутрішня посудина від калориметра.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Визначте ціну поділок шкал вимірювальних приладів.

2. Випишіть потрібні вам табличні дані заздалегідь. Усі виміряні дані також записуйте до таблиці.

3. Визначте масу шматочку сухого спирту М.

4. Визначте масу сталевої посудини m2.

5. За допомогою мірного циліндра відміряйте 80-100 мл води. Виміряний об’єм V запишіть до таблиці.

6. Знаючи об’єм води, знайдіть її масу, вважаючи, що густина води 1 г/см3. Обраховане значення маси води m3 запишіть до таблиці.

7. За допомогою термометра виміряйте початкову температуру води t0.

8. Налийте відміряний вами об’єм води в металеву (алюмінієву) посудину, яку завчасно закріпіть на штативі. Розташуйте під нею спиртівку (пальник).

9. Запаліть спирт і почекайте, поки вода нагріється до температури 70-90 °С. За допомогою наручного годинника визначте час горіння спирту m.

10. За допомогою термометра виміряйте кінцеву температуру води t.

11. Вийміть термометр із води, висушіть його серветкою та покладіть у футляр.

12. Визначте масу спирту, який залишився, ∆m, запишіть її до таблиці.

13. Визначте масу спирту, що згорів, m = М - ∆m.

14. Визначте ККД нагрівника за формулою

15. Визначте потужність нагрівника N = .

16. Зробіть висновок, у якому поясніть результати. Запропонуйте способи підвищення ККД нагрівника.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити