Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

§ 25 Полімери

Ви дізнаєтесь

- Про особливі різновиди речовин

Пригадайте

- Характеристики речовин, що перебувають у твердому й рідкому агрегатних станах

Будова та властивості полімерів. У практичній діяльності людини великого значення набули аморфні речовини, які називають полімерами.

Полімери—природні та штучні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угрупувань, з’єднаних між собою в довгі лінійні або розгалужені ланцюги. Структурні одиниці, з яких складаються полімери, називають мономерами (мал. 80).

Мал. 80. Схематичне зображення мономерів та полімеру

Мал. 81. Класифікація полімерів та полімерних матеріалів

Особливі властивості полімерів: еластичність — здатність до поновлення форми після значних деформацій; порівняно низька крихкість склоподібних і кристалічних полімерів (пластмаси, органічне скло); здатність молекул змінювати орієнтацію у просторі внаслідок механічного впливу (використовується при виготовленні волокон і плівок); вони хороші електро- та теплоізолятори. Полімери мають високу в’язкість розчинів і здатні змінювати свої властивості навіть при незначних домішках (вулканізація каучуку, дублення шкіри). Недоліком багатьох полімерів є схильність до старіння.

За походженням полімери поділяють на природні (натуральні), до яких належить велика група: білки, крохмаль, целюлоза, натуральний каучук, природний графіт та ін.; синтетичні — утворені синтезом з мономерів: поліетилен, полістирол; штучні — утворені з природних полімерів шляхом їх хімічної модифікації (наприклад, унаслідок взаємодії целюлози з азотною кислотою утворюється нітроцелюлоза) (мал. 81).

Практичне використання полімерів. Людина вже давно використовує полімерні матеріали у своєму житті, наприклад, шкіру, хутро, вовну, шовк, вапно та цемент. У наш час завдяки цінним властивостям полімери використовуються в машинобудуванні, текстильній промисловості, сільському господарстві, медицині, автомобіле-, судно- й авіабудуванні та в побуті (мал. 82, с. 116).

З полімерів виготовляють волокна, лакофарбові покриття та плівки. Головна галузь використання плівкових полімерних матеріалів у сільському господарстві — будівництво й експлуатація плівкових теплиць, які дають змогу вирощувати продукцію цілий рік.

Використання полімерних матеріалів у машинобудуванні зростає настільки швидкими темпами, що їм немає аналогів в історії людства. Полімерам стали «довіряти» все більш і більш відповідальні завдання, виготовляти з них дедалі більше складних і багатофункціональних деталей машин і механізмів, наприклад, полімери стали застосовувати у виготовленні великогабаритних корпусних деталей машин і механізмів, що несуть значні навантаження. І ще один факт: чверть усіх дрібних суден і катерів, шлюпок, човнів тепер будується з пластичних мас. Майже три чверті внутрішнього оздоблення салонів легкових автомобілів, автобусів, літаків, суден і пасажирських вагонів виконується нині з декоративних пластиків, синтетичних плівок, тканин, штучної шкіри. Більше того, для багатьох машин й апаратів тільки використання антикорозійного покриття синтетичними матеріалами забезпечило їх надійну, довгострокову експлуатацію навіть в екстремальних умовах космосу.

Мал. 82. Використання полімерів та полімерних матеріалів

Підбиваємо підсумки

- Полімерами називають природні та штучні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угрупувань, з’єднаних між собою в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

- За походженням полімери поділяють на природні (натуральні), синтетичні та штучні.

Я знаю, вмію й розумію

1. Які речовини називають рідкими полімерами?

2. Наведіть приклади штучних полімерів.

3. Наведіть приклади синтетичних полімерів.

4. Назвіть галузі застосування полімерів, їх переваги та недоліки.

ПОЯСНІТЬ

Які екологічні загрози можуть виникати внаслідок неправильного й недбалого використання полімерних матеріалів? Чому?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити