Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Вимірювання сили струму та електричної напруги

Мета роботи навчитися складати електричне коло, вимірювати й порівнювати силу струму й напругу на різних ділянках кола.

Прилади та матеріали: амперметр, вольтметр, джерело постійного струму, лампа на підставці, дротяні спіралі на підставках, ключ (вимикач), з’єднувальні провідники.

Вказівки щодо виконання роботи

І. Вимірювання сили струму в різних ділянках електричного кола.

1. Розгляньте наданий амперметр. Визначте його характеристики: межу вимірювання; ціну поділки.

2. Складіть електричне коло, яке зображене на малюнку 151, а. Замкніть коло вимикачем. Запишіть показання амперметра.

3. Увімкніть амперметр так, як показано на малюнках 151, б, в, г, і щоразу записуйте показання амперметра.

4. Порівняйте всі показання амперметра. Зробіть висновок.

Мал. 151

ІІ. Вимірювання напруги на різних ділянках кола.

1. Розгляньте вольтметр. Визначте його характеристики: межу вимірювання; ціну поділки.

2. Складіть електричне коло, як показано на малюнку 152, а. Замкніть коло вимикачем. Виміряйте напругу U1 на кінцях першої спіралі — R1.

3. Складіть електричне коло, як показано на малюнку 152, б. Замкніть коло й виміряйте напругу U2 на кінцях другої спіралі — R2.

4. Складіть електричне коло (мал.152, в) та визначте сумарну напругу U на двох спіралях. Порівняйте значення U із сумою напруг на двох спіралях (U1 + U2).

5. Виміряйте напругу на полюсах джерела струму і затискачах лампи. Порівняйте ці напруги. Зробіть висновок.

Мал. 152


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити