Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Мета роботи дослідити електричні кола з послідовним з’єднанням провідників, перевірити закони послідовного з’єднання провідників.

Прилади та матеріали: батарея акумуляторів, дві електролампи, амперметр постійного струму на 2 А, вольтметр постійного струму на 4 В, вимикач, з’єднувальні провідники.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Накресліть схему електричного кола, що складається із джерела струму, двох електричних ламп, з’єднаних послідовно, амперметра та вимикача.

2. Складіть коло за накресленою схемою для вивчення послідовного з’єднання елементів.

3. Визначте силу струму І 1 на лампі Л 1 за показаннями амперметра. Включіть амперметр після другої лампи і виміряйте силу струму І 2. Увімкніть амперметр в інше місце кола і виміряйте силу струму І. Переконайтеся, що сила струму є однаковою. Результати вимірювань запишіть до таблиці.

Номер

досліду

Сила струму, А

Напруга, В

Опір, Ом

І 1

І 2

І

U 1

U 2

U

R 1

R 2

R

1


4. Вольтметр підключіть паралельно: а) до лампи Л 1, виміряйте напругу U 1; б) до лампи Л 2, виміряйте напругу U 2; в) до ділянки кола з обома лампами, виміряйте напругу U. Результати вимірювань запишіть до таблиці.

5. Обчисліть опори ламп R 1, R 2 та загальний опір послідовно з’єднаних елементів, R. Результати вимірювань запишіть до таблиці.

6. Зробіть висновок, чи виконуються закони послідовного з’єднання елементів.

7. Оцініть відносну похибку перевірки законів послідовного з’єднання:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити