Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Мета роботи дослідити електричні кола з паралельним з’єднанням провідників, перевірити закони паралельного з’єднання провідників.

Прилади та матеріали: батарея акумуляторів, дві електролампи, амперметр постійного струму на 2 А, вольтметр постійного струму на 4 В, вимикач, з’єднувальні провідники.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Накресліть схему електричного кола, що складається із джерела струму, двох електричних ламп, з’єднаних паралельно, вольтметра та вимикача.

2. Складіть коло за накресленою схемою для вивчення паралельного з’єднання елементів.

Номер

досліду

Сила струму, А

Напруга, В

Опір, Ом

І1

І2

І

U1

U2

U

R1

R2

R


12


3. Визначте напругу U за показаннями вольтметра, що підключений до клем джерела струму. Підключіть вольтметр до клем лампи Л 1, виміряйте напругу U 1, до клем лампи Л 2, виміряйте напругу U 2. Результати вимірювань запишіть до таблиці.

4. Амперметр підключіть послідовно: а) з лампою Л 1 і виміряйте силу струму I 1; б) з лампою Л 2 і виміряйте силу струму I 2; в) у загальну ділянку кола й виміряйте силу струму I. Результати вимірювань запишіть до таблиці.

5. Обчисліть опори ламп R 1, R 2 та загальний опір паралельно з’єднаних елементів R.

6. Зробіть висновок про виконання чи невиконання законів паралельного з’єднання елементів.

7. Оцініть відносну похибку перевірки законів паралельного з’єднання:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити