Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКМ № 1

Калориметричний метод вимірювання

Мета роботи ознайомитись із калориметричним методом вимірювання.

Прилади та матеріали: калориметр; мензурка; термометр; посудина з водою; електрочайник.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Виміряйте початкову температуру калориметра — t1.

2. Налийте в калориметр 100 см3 підігрітої води. Виміряйте початкову температуру води t2°C.

3. Акуратно помішуючи термометром воду в калориметрі, виміряйте кінцеву температуру води і калориметра tc °C.

4. Скориставшись рівнянням теплового балансу, визначте теплоємність калориметра:

,

де значення питомої теплоємності води (с) візьміть із таблиць.

5. Дослід повторіть тричі, результати вимірювань та обчислень запишіть у таблицю.

6. Обчисліть середнє значення Ск сер та відхилення кожного значення від середнього.

7. Обчисліть середню абсолютну похибку як середнє арифметичне відхилень.

8. Обчисліть відносну похибку вимірювань.

9. Результат запишіть у вигляді: Ск = (Ск сер ± ∆Ск), Дж/оС при , %.

Номер досліду

m, кг

с, Дж/(кг∙°С)

tc, °C

t1, °C

t2, °C

Cк, Дж/°С

Ск сер, Дж/°С

Сксер - Ск, Дж/°С

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити