Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКМ № 1

Калориметричний метод вимірювання

Мета роботи ознайомитись із калориметричним методом вимірювання.

Прилади та матеріали: калориметр; мензурка; термометр; посудина з водою; електрочайник.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Виміряйте початкову температуру калориметра — t 1.

2. Налийте в калориметр 100 см 3 підігрітої води. Виміряйте початкову температуру води t 2°C.

3. Акуратно помішуючи термометром воду в калориметрі, виміряйте кінцеву температуру води і калориметра t c °C.

4. Скориставшись рівнянням теплового балансу, визначте теплоємність калориметра:

,

де значення питомої теплоємності води (с) візьміть із таблиць.

5. Дослід повторіть тричі, результати вимірювань та обчислень запишіть у таблицю.

6. Обчисліть середнє значення С к сер та відхилення кожного значення від середнього.

7. Обчисліть середню абсолютну похибку як середнє арифметичне відхилень.

8. Обчисліть відносну похибку вимірювань.

9. Результат запишіть у вигляді: С к = (С к сер ± ∆С к), Дж/ оС при , %.

Номер досліду

m, кг

с, Дж/(кг∙°С)

t c, °C

t 1, °C

t 2, °C

C к, Дж/°С

С к сер, Дж/°С

С ксер - С к, Дж/°С

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити