Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 2

Порівняння теплоємностей металів

Мета роботи навчитися вимірювати та порівнювати теплоємності металів.

Обладнання: алюмінієве, мідне і залізне тіла масами 50-100 г; калориметр; мензурка; термометр; посудина з водою; електроплитка; терези з різноважками.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Визначте за допомогою терезів масу калориметра mк і маси мідного, залізного та алюмінієвого тіл. Результати вимірювань запишіть у таблицю.

2. Опустіть тіла в посудину з киплячою водою.

3. Налийте в калориметр 100 см3 води за кімнатної температури. Виміряйте початкову температуру води й калориметра t1 °C, запишіть її в таблицю.

4. Опустіть в калориметр мідне тіло, нагріте до температури 100 °С, і визначте температуру в калориметрі після встановлення теплової рівноваги tк. °С, запишіть її' в таблицю. Вийміть тіло і злийте воду з калориметра.

5. Виконайте пункти 3 - 4 спочатку для алюмінієвого, а потім для залізного тіла.

6. Скориставшись рівнянням теплового балансу, обчисліть кількість теплоти ∆Q, передану кожним із трьох тіл калориметру та воді:

∆Q = (скmк + cвmв)(tк - t1), де с — питома теплоємність речовини калориметра; mв — маса води в калориметрі; св — питома теплоємність води; t1 — початкова температура калориметра та води, t — кінцева температура.

7. Скориставшись виразом C = c ∙ m = , обчисліть теплоємності міді, заліза й алюмінію.

8. Результати обчислень запишіть у таблицю.

Речовина

Залізо

Алюміній

Мідь

Маса тіла — m, кг




Маса калориметра — mк, кг




Маса води в калориметрі — mв, кг




Речовина

Залізо

Алюміній

Мідь

Початкова температура калориметра й води t1, °С




Температура при встановлені теплової рівноваги tk, °С




Зміна температури тіла — At, °С




Кількість теплоти, переданої тілом калориметру AQ, Дж




Теплоємність речовини С, Дж/°С




Додаткове завдання. 1. Визначте теплоємність внутрішньої посудини калориметра. Обладнання: калориметр, нагрівник, вода, мензурка, термометр.

2. Визначте питому теплоємність свинцю. Обладнання: свинцевий дріб масою 150-200 г, високий картонний циліндр, лінійка, термометр.








Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити