Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 4

Регулювання сили струму та напруги в колах постійного струму

Мета роботи навчитися регулювати силу струму та напругу в колах постійного струму.

Обладнання: батарея акумуляторів; реостат; амперметр; вольтметр; лампа розжарювання; вимикач; з’єднувальні проводи; лінійка.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Поставте повзунок на середину реостата й визначте, у який бік його слід рухати, щоб збільшити чи зменшити опір реостата.

2. Зберіть електричне коло за схемою.

3. Поставте повзунок у положення, яке відповідає максимальному значенню опору реостата, і замкніть коло. Запишіть показання амперметра.

4. Змінюючи положення повзунка реостата стежте за показаннями амперметра.

5. Прикладіть збоку реостата масштабну лінійку. Повторіть дослід, відмітивши кілька положень повзунка і відповідні їм сили струму. На основі результатів вимірювань встановіть залежність між зміщенням повзунка реостата і силою струму в колі.

Х, см
І, А
6. Для регулювання напруги реостатом зберіть електричне коло за схемою.

7. Поставте рухомий контакт на лівому кінці реостата й замкніть коло. У цьому випадку вольтметр покаже нуль.

8. Плавно переміщуйте повзунок реостата вправо і спостерігайте поступове збільшення показань вольтметра. Коли повзунок дійде до крайнього правого положення, вольтметр показуватиме найбільшу напругу.

9. Повторіть дослід кілька разів, переміщаючи повзунок в обох напрямах. Переконайтеся, що таким чином можна дістати напругу, яка змінюється від нуля до максимальної, що створюється джерелом струму на зовнішній ділянці кола.

10. Повторіть дослід, приклавши до реостата масштабну лінійку. Відмітьте кілька положень повзунка й відповідні їм напруги. На основі результатів вимірювання встановіть залежність між зміщенням повзунка та значенням регульованої напруги.

Х, см
U, B
Додаткове завдання. 1. Перевірте на досліді, як залежить напруга на затискачах джерела струму від опору зовнішнього кола. Побудуйте графік цієї залежності. Обладнання доберіть самостійно. 2. Виміряйте напругу (до 25 В) у електричному колі, використовуючи для цього два вольтметри, кожен з яких розрахований на напругу до 15 В, і з’єднувальні проводи. 3. Маємо: електричну лампу, реостат, вимикач, вольтметр, джерело струму. Накресліть схему з’єднання елементів кола, в якому можна за допомогою реостата регулювати силу струму, що проходить через лампочку, а за допомогою вольтметра — вимірювати сумарну напругу на реостаті й лампі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити