Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 5

Визначення питомого опору провідника

Мета роботи: навчитися визначати питомий опір дроту. Обладнання: дріт; лабораторний амперметр; лабораторний вольт-метр; акумулятор; вимикач; реостат; штангенциркуль; лінійка; з’єднувальні провідники.

Вказівки щодо виконання роботи 1. Складіть електричне коло за схемою.

2. Виміряйте силу струму й напругу на досліджуваному провіднику. Запишіть результати вимірювань у таблицю.

3. Відключіть провідник від кола. Виміряйте його довжину l і діаметр d. Запишіть результати вимірювань у таблицю.

4. Обчисліть значення питомого опору провідника за формулою: р =

Запишіть результати обчислень у таблицю.

U, В

І, А

l, м

d, м

р, Ом . м

Ар, Ом . м

є,%
5. Обчисліть похибки:

а) абсолютну інструментальну похибку для відповідних засобів вимірювання випишіть із таблиці;

б) абсолютна похибка відліку дорівнює половині ціни поділки шкали приладу;

в) максимальна абсолютна похибка дорівнює сумі абсолютної інструментальної та абсолютної похибки відліку відповідних засобів вимірювання;

г) відносна похибка вимірювань:

д) абсолютна похибка вимірювань: ∆р = р ∙ р, де р виражається десятковим дробом.

6. Результат вимірювання питомого опору запишіть з урахуванням похибок.

7. За довідником визначте матеріал, з якого виготовлено провідник, та порівняйте його питомий опір з отриманим значенням.

Додаткове завдання. 1. Визначте довжину мідного дроту, намотаного на котушку. Обладнання: котушка мідного дроту, джерело постійного струму, реостат, вольтметр, лінійка, таблиця питомих опорів, з’єднувальні провідники, вимикач. 2. Визначте питомий опір матеріалу дроту, з якого виготовлено реостат. (Опір реостата 2 Ом). Обладнання: малоомний реостат, штангенциркуль.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити