Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 7

Визначення заряду електрона

Мета роботи навчитися застосовувати закон Фарадея для електролізу з метою визначення елементарного електричного заряду.

Обладнання: електролітична ванна з водним розчином сульфату міді й мідними електродами; джерело постійного струму; секундомір або годинник із секундною стрілкою; амперметр постійного струму; терези з важками; реостат; наждачний і фільтрувальний папір; вимикач; сушильна камера; з’єднувальні провідники.

Вказівки щодо виконання роботи

1. Зважте катод, заздалегідь зробивши на його верхній частині позначку, щоб надалі не переплутати його з анодом, m1.

2. Закріпивши електроди в тримачі й, не вставляючи їх у ванну з розчином, складіть електричне коло.

3. Опустіть електроди у ванну з розчином. Замкніть коло. Встановіть за допомогою реостата силу струму в колі не більше 1А. Процес електролізу має тривати 15-20 хв, при цьому силу струму в колі потрібно підтримувати постійною.

4. Після завершення досліду розімкніть коло. Від'єднайте мідний катод, обережно промийте його проточною водою, висушіть (за допомогою фільтрувального паперу) і визначте його масу, m2.

5. Обчисліть наближене значення заряду електрона за формулою:

де М — молярна маса міді, n — валентність міді, NА — число Авогадро.

6. Обчисліть похибки:

а) абсолютну інструментальну похибку для відповідних засобів вимірювання випишіть із таблиці;

б) абсолютна похибка відліку дорівнює половині ціни поділки шкали приладу;

в) максимальна абсолютна похибка дорівнює сумі абсолютної інструментальної та абсолютної похибки відліку відповідних засобів вимірювання;

г) відносна похибка вимірювань:

д) абсолютна похибка вимірювань: ∆е = енабе , де виражається десятковим дробом.

7. Запишіть результат визначення заряду електрона з урахуванням похибок.

8. Порівняйте дослідне значення заряду електрона з табличним.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити