Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Предметний покажчик

А

Акумулятор 166

Аморфне тіло 26, 60

Ампер 176

Амперметр 176

Анод 165

Атом 7

Б

Ближній порядок 60

Броунівський рух 9

В

Ват 217

Ватметр 217

Випаровування 69

Внутрішня енергія 34

Вологість повітря 71

Вольт 179

Вольтметр 180

Г

Газова турбіна 99

Газовий розряд 240

Газоподібний стан 23

Гальванічний елемент 165

Гальванометр 162

Гальванопластика 237

Гальваностегія 237

Горіння 83

Д

Дальній порядок 59

Двигун внутрішнього згорання 97

Джерело електричного струму 164

Дифузія 8 Діелектрики 135

Дуговий розряд 244

Е

Електризація 129

Електризація дотиком 147

Електризація через вплив 147

Електрична схема 173

Електричне коло 172

Електричне поле 137

Електричний заряд 130

Електричний лічильник 217

Електричний опір 184

Електричний струм 162

Електроліз 236

Електроліт 234

Електрометр 152

Електрон 133

Електронагрівальний прилад 221

Електроскоп 152

Електрофорна машина 166

З

Заземлення 153

Закон Джоуля—Ленца 221

Закон збереження електричного заряду 149

Закон Кулона 157

Закон Ома 185

Закон Фарадея 236

Запобіжники 224

Й

Йонізація 241

І

Іскровий розряд 244

К

Калориметр 52

Катод 165

Кипіння 73

Кількість теплоти 46

Коефіцієнт корисної дії нагрівника 84

Коефіцієнт корисної дії теплової машини 93

Конвекція 40

Конденсація 69

Коронний розряд 243

Коротке замикання 186

Кристал 59

Кристалічна ґратка 60

Н

Напівпровідники 245

Напруга 178

Нейтрон 134

Несамостійний газовий розряд 242

Номінальна потужність 218

Нормальні умови 14

Носії струму 162

П

Парова турбіна 99

Питома теплоємність речовини 47

Питома теплота згорання 84

Питома теплота пароутворення 74

Питома теплота плавлення 64

Питомий опір 190

Плазма 24

Потужність електричного струму 217

Провідники 142

Протон 134

Р

Резистор 193

Реостат 187

Рідина 24

Рідкі кристали 112

Робота електричного струму 215

С

Самостійний газовий розряд 242

Світлодіод 223

Сила струму 175

Силова лінія 140

Т

Тверде тіло 26

Температура 16

Температура плавлення речовини 64

Температурна шкала 19

Теплова машина 93

Теплова рівновага 16

Теплове випромінювання 43

Тепловий баланс 50

Тепловий рух 14

Тепловий стан 15

Тепловізор 43

Теплоізолятори 115

Теплообмін 35

Теплопровідність 38

Термоелемент 166

Термометр 18

Тліючий розряд 243

Ф

Фактична потужність 218

Фотоелемент 166

Х

Хаотично 9

Холодильна машина 101Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити