Підручник Фізика 8 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Як користуватися підручником

Розділ 1 ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. ТЕПЛОВІ МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

§ 1 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

§ 2 Тепловий рух

§ 3 Температура

§ 4 Bимірювання температури. Температурні шкали

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

§ 5 Агрегатні стани речовини

§ 6 Залежність розмірів тіл від температури

§ 7 Внутрішня енергія

§ 8 Теплопровідність

§ 9 Конвекція

§ 10 Теплове випромінювання

§ 11 Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під пас нагрівання тіла

§ 12 Тепловий баланс

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З

§ 13 Кристалічні та аморфні тіла

§ 14 Розрахунок кількості теплоти плавлення/ тверднення тіл

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

§ 15 Випаровування і конденсація

§ 16 Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/ конденсації

§ 17 Розв'язання основних типів задай із розділу «Теплові явища»

§ 18 Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

§ 19 Види машин і механізмів. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах

§ 20 Теплові машини

§ 21 Теплові двигуни

§ 22 Холодильні машини. Кондиціонери. Теплові наноси

§ 23 Фізика атмосфери

§ 24 Рідкі кристали

§ 25 Полімери

§ 26 Наноматеріали

Розділ 2 Електричні явища. Електричний струм

§ 27 Взаємодія заряджених тіл

§ 28 Електрон. Електричні властивості речовини

§ 29 Електричне поле

§ 30 Провідника та діелектрики в електричному полі

§ 31 Механізми електризації тіл. Закон збереження електричного заряду

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

§ 32 Пільність електричного заряду

§ 33 Закон Кулона

§ 34 Електричний струм. Джерела електричного струму

§ 35 Дії електричного струму

§ 36 Електричне коло

§ 37 Сила струму

§ 38 Електрична напруга

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

§ 39 Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

§ 40 Електричний опір металевих провідників. Питомий опір

§ 41 Послідовне з'єднання провідників

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

§ 42 Паралельне з'єднання провідників

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

§ 43 Методи розрахунку pозгалужених кіл

§ 44 Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір

§ 45 Робота і потужність електричного струму

§ 46 Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади

§ 47 Електричний струм у металах

§ 48 Залежність опору металевих провідників від температури

§ 49 Електричним струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея

§ 50 Електричний струм у газах

§ 51 Електричним струм у напівпровідниках

§ 52 Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці

Підсумки до розділу «Електричні явища. Електричний струм»

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 1

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 2

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № З

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 4

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 5

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 6

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ № 7

Відповіді до вправ

Предметний покажчик


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити