Підручник Фізика 9 клас - В.Д. Сиротюк - Генеза 2017 рік

ЮНІ ДРУЗІ!

РОЗДІЛ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

§ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА. ПОСТІЙНІ МАГНІТИ.МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ

§ 2. ДОСЛІД ЕРСТЕДА. ІНДУКЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

§ 3. МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН. ГІПОТЕЗА АМПЕРА

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ПРОВІДНИКА ЗІ СТРУМОМ. ЕЛЕКТРОМАГНІТИ. МАГНІТНА ЛЕВІТАЦІЯ

Лабораторна робота № 1 Складання та випробування електромагніту

§ 5. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ПРОВІДНИК ЗІ СТРУМОМ. СИЛА АМПЕРА

§ 6. ЕЛЕКТРИЧНІ ДВИГУНИ. ГУЧНОМОВЦІ. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 7. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ. ІНДУКЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Лабораторна робота № 2 Спостереження явища електромагнітної індукції

§ 8. ГЕНЕРАТОРИ ІНДУКЦІЙНОГО СТРУМУ. ПРОМИСЛОВІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 2 СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§ 9. СВІТЛОВІ ЯВИЩА. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

§ 10. СВІТЛОВИЙ ПРОМІНЬ І СВІТЛОВИЙ ПУЧОК. ЗАКОН ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. СОНЯЧНЕ ТА МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 11. ВІДБИВАННЯ СВІТЛА. ЗАКОН ВІДБИВАННЯ СВІТЛА. ПЛОСКЕ ДЗЕРКАЛО

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

Лабораторна робота № 3 Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

§ 12. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА НА МЕЖІ ПОДІЛУ ДВОХ СЕРЕДОВИЩ. ЗАКОН ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА

Лабораторна робота № 4 Дослідження заломлення світла

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 13. РОЗКЛАДАННЯ БІЛОГО СВІТЛА НА КОЛЬОРИ. УТВОРЕННЯ КОЛЬОРІВ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 14. ЛІНЗИ. ОПТИЧНА СИЛА ТА ФОКУСНА ВІДСТАНЬ ЛІНЗИ. ФОРМУЛА ТОНКОЇ ЛІНЗИ. ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНЗИ

Лабораторна робота № 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 15. НАЙПРОСТІШІ ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ

§ 16. ОКО ЯК ОПТИЧНИЙ ПРИЛАД. ЗІР І БАЧЕННЯ. ВАДИ ЗОРУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 3 МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 17. ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХВИЛЬ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 18. ЗВУКОВІ ХВИЛІ. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ЗВУКУ, ДОВЖИНА І ЧАСТОТА ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ. ГУЧНІСТЬ ЗВУКУ ТА ВИСОТА ТОНУ

§ 19. ІНФРАЗВУКИ ТА УЛЬТРАЗВУКИ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 20. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ, ДОВЖИНА І ЧАСТОТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ

§ 21. ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ. ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

§ 22. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ТА КОМУНІКАЦІЙ

Лабораторна робота № 6 Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 23. СУЧАСНА МОДЕЛЬ АТОМА. ДОСЛІДИ РЕЗЕРФОРДА

§ 24. ПРОТОННО-НЕЙТРОННА МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА. ЯДЕРНІ СИЛИ

§ 25. ІЗОТОПИ. ВИКОРИСТАННЯ ІЗОТОПІВ

§ 26. РАДІОАКТИВНІСТЬ, ЇЇ ПРИРОДА І ВЛАСТИВОСТІ. ПЕРІОД ПІВРОЗПАДУ РАДІОНУКЛІДА

§ 27. ЙОНІЗАЦІЙНА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПРИРОДНИЙ РАДІОАКТИВНИЙ ФОН

§ 28. ДОЗИМЕТРИ. БІОЛОГІЧНА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

§ 29. ПОДІЛ ВАЖКИХ ЯДЕР. ЛАНЦЮГОВА ЯДЕРНА РЕАКЦІЯ ПОДІЛУ. ЯДЕРНА РЕАКЦІЯ

§ 30. АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 31. ТЕРМОЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ І ЗІР

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 32. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ. ПРИСКОРЕННЯ. ГРАФІКИ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 33. ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ЗАКОНИ НЬЮТОНА

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

§ 34. ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ СИЛИ ТЯЖІННЯ

§ 35. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

§ 36. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

§ 37. РЕАКТИВНИЙ РУХ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ. ДОСЯГНЕННЯ КОСМОНАВТИКИ

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

Лабораторна робота № 7 Вивчення закону збереження механічної енергії

§ 38. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ У ПРИРОДІ.МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАКОНІВ І ТЕОРІЙ

§ 39. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРИРОДІ

§ 40. ПРОЯВИ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОВИХ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ, ЯДЕРНИХ ЯВИЩАХ

§ 41. ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ.РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДУ СВІТЛА

§ 42. ВПЛИВ ФІЗИКИ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

§ 43. ФІЗИКА І ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

§ 44. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ

§ 45. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС

СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ

ПРЕДМЕТНО-ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

УКРАЇНА — КОСМІЧНА ДЕРЖАВА

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити