Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

-частинка 148, 156

-частинка 156

-промені 157

Абсолютний показник заломлення 77

Активність радіонукліда 162

Антена 137

Беккерель 161

Висота звуку 122

Вібрація 125

Відкритий коливальний контур 129

Власні (вільні) коливання 248

Генератор електричного струму 53

Гравітаційна взаємодія 215

Гравітаційна стала 216

Грей 186

Гучність звуку 122

Далекозорість 101

Детектування 137

Децибел 123

Дисперсія світла 84

Діамагнетики 13

Дійсне зображення 72

Діоптрія 73, 88

Довжина хвилі 116

Доцентрове прискорення 245

Другий закон Ньютона 208

Еквівалентна доза опромінення 187

Експозиційна доза опромінення 186

Електровимірювальні прилади 41

Електродвигун 40

Електромагніт 29

Електромагнітна взаємодія 129

Електромагнітна хвиля 130

Електромагнітне поле 129

Ефективна доза опромінення 188

Закон відбиття світла 70

Закон всесвітнього тяжіння 216

Закон заломлення світла 79

Закон збереження і перетворення повної механічної енергії 242

Закон збереження імпульсу 233

Закон прямолінійного поширення світла 65

Закон радіоактивного розпаду 162

Закони освітленості 105

Замкнена (ізольована) система 232

Звукові хвилі (звук) 118

Зіверт 187

Змінний електричний струм 53

Ізотоп 153, 168

Імпульс сили 232

Імпульс тіла 232

Індукційний електричний струм 49

Індукція магнітного поля 11

Інерціальна система відліку 206

Кандела 103

Квант 264

Кінетична енергія 240

Коефіцієнт розмноження

Нейтронів 172

Колайдер 45

Короткозорість 100

Корпускулярно-хвильовий дуалізм 264

Ланцюгова ядерна реакція 172

Лінза 86

Лінії індукції магнітного поля 12

Люкс 104

Люмен 102

Магніти постійні 14

Магнітне поле 10

Магнітні аномалії 20

Математичний маятник 247

Механічна робота 239

Механічна хвиля 114

Модуляція 137

Нейтрон 152

Нуклід 153

Оптична сила лінзи 88

Освітленість 104

Парамагнетики 14

Період піврозпаду 161

Перший закон Ньютона 207

Повздовжня хвиля 115

Повне відбиття 79

Поглинена доза опромінення 186

Поперечна хвиля 115

Постулати Бора 151

Потенціальна енергія 241

Потужність дози опромінення 188

Правила радіоактивного

Зміщення 158, 159

Правило Ленца 49

Правило лівої руки 35

Правило правої руки 24, 27

Правило свердлика 24, 27

Прискорення 194

Прискорення вільного падіння 218

Протон 152

Протонно-нейтронна модель ядра атома 153

Пружинний маятник 247

Радар 139

Радіозв’язок 136

Радіоктивність 155

Радіолокація 138

Радіонуклід 157

Реактивний рух 236

Резонатор 129

Рівноприскорений прямолінійний рух 195

Світло 59

Світловий потік 102

Світловий промінь 64

Сила Ампера 34

Сила Лоренца 43

Сила світла 103

Сильна взаємодія 154, 265

Слабка взаємодія 265

Соленоїд 27

Спектр 83

Стала радіоактивного розпаду 162

Стерадіан 102

Сферичні дзеркала 73

Тесла 35

Точкове джерело світла 64

Третій закон Ньютона 214

Уявне зображення 72, 88

Феромагнетики 14

Фізична картина світу 266

Фокусна відстань 88

Фронт хвилі 116

Явище електромагнітної індукції 49

Ядерна реакція 171

Ядерний реактор 174

Ядерні сили 154

Ядерна модель атома 150Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити