Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

Вправа 3

1. Як буде поводитись котушка, якщо до неї наблизити постійний магніт (мал. 46, а)? Якою буде взаємодія двох котушок зі струмом (мал. 46, б)?

Мал. 46

2. Напрямок струму в обмотках електромагнітів визначте за даними малюнку 47. Відобразіть цей малюнок у зошиті. Позначте полюси магнітів. Намалюйте кілька ліній магнітної індукції біля обох магнітів і в просторі між ними.

3. Електромагніт має дві обмотки. Чи залежить ефективність електромагніту від способу з’єднання обмоток (мал. 48, а, б)?

Мал. 47

Мал. 48

4. Як зміняться покази динамометра, якщо замкнути електричне коло (мал. 49, а)? Укажіть, до яких полюсів джерела струму під’єднані провідники А і В, якщо при проходженні по ним електричного струму покази динамометра зменшуються (мал. 49, б).

Мал. 49

5. Чи можна так намотати обмотку, щоб у разі проходження електричного струму магнітне поле було відсутнє? Проілюструйте свою відповідь.

6. Установіть полюси електромагніту (мал. 50). Як зміниться підйомна сила електромагніту, якщо повзунок реостата перемістити ліворуч?

Мал. 50

7. Намалюйте схему електричного кола, у якому під час замикання ключа буде вмикатись електрична плитка, а під час розмикання — електричні лампи (мал. 51).

Мал. 51


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити