Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

Вправа 5

1. У якому напрямку повертатиметься металева рамка зі струмом у магнітному полі постійного магніту (мал. 65, с.42)? Як спрямована сила Ампера, що діє на нижню частину рамки між точками 3 і 4?

Мал. 65

Мал. 66

2. Укажіть полюси постійного магніту, в магнітному полі якого металева рамка зі струмом повертається у напрямку, який вказано на малюнку 66.

3. Металева рамка зі струмом повернулася під дією зовнішнього магнітного поля в певне положення й зупинилася. Поясніть, чому припинилося обертання рамки.

4. Електричне коло із чотирьох прямолінійних провідників, під’єднаних до джерела струму, перебуває в магнітному полі (мал. 67), вектор індукції якого спрямований горизонтально вправо. Як направлена сила Ампера, що діє на провідник 1-2?

Мал. 67

5. Прямокутна рамка зі струмом знаходиться в однорідному магнітному полі. Доведіть, що рівнодійна сил Ампера, прикладених до всіх сторін рамки, дорівнює нулю.

6. Прямокутна рамка зі струмом знаходиться в неоднорідному магнітному полі. Доведіть, що сили Ампера, які діють на сторони рамки, втягують її в область більш сильного поля.

Я вмію досліджувати й експериментувати

1. Розгляньте будову двигуна електроіграшки. Яким чином можна змінити напрямок обертання ротора? Перевірте практично.

2. На гладенькій горизонтальній поверхні лежить петля з гнучкого проводу. Яку форму прийме ця петля, якщо створити в ній сильний електричний струм?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити