Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

Вправа 6

1. У магнітне поле перпендикулярно до його силових ліній влітає заряджена частинка. Визначте швидкість частинки, якщо її заряд 0,5 мКл, індукція магнітного поля 2 Тл і на частинку з боку магнітного поля діє сила 32 Н.

2. Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 10 Мм/с в магнітному полі індукцією 0,2 Тл перпендикулярно до ліній індукції?

3. На малюнку 73 зображено різні випадки руху позитивно й негативно заряджених частинок в магнітному полі. Стрілочкою вказано напрямок вектора швидкості частинок. Укажіть, як буде направлена сила Лоренца в кожному випадку.

Мал. 73

4. Визначте індукцію магнітного поля, що діє із силою 8 · 10-15 Н на електрон, який влітає зі швидкістю 0,5 · 106 м/с перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля.

5. Електрон рухається в магнітному полі по колу, як показано на малюнку 74. Укажіть напрямок вектора індукції магнітного поля.

6. Позитивно заряджена частинка влітає в однорідне поле в одному випадку вздовж ліній індукції магнітного поля, в іншому — перпендикулярно (мал. 75). Якою буде траєкторія руху частинки в магнітному полі в кожному з випадків? Серед зображених на малюнку 76 траєкторій руху оберіть ті, що відповідають кожному випадку.

Мал. 74

Мал. 75

Мал. 76

7. На малюнку 77 стрілочками 1, 2, 3, 4 вказано можливі варіанти руху позитивно зарядженої частинки. У якому з напрямків має рухатися частинка, щоб модуль сили Лоренца був максимальним?

8. Електрон влітає в магнітне поле індукцією 5 Тл зі швидкістю 1 км/с. Визначте всі можливі значення модуля сили Лоренца, що діє на електрон.

9. На малюнку 78 зображено напрямок руху електрона вздовж прямолінійного провідника зі струмом. Як направлена сила Лоренца, що діє на електрон?

Мал, 77

Мал. 78

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити